• Huvudsponsorer

KHKTV - Charlotte Gustavsson ny klubbdirektör i KHK

Karlskrona2017-05-167 min 53 sek

Vi välkomnar Charlotte som ny klubbdirektör i klubben...