Färre huvudtacklingar den här säsongen

2 januari 2017 13:36
Spelarnas säkerhet

Drygt halva serien har nu spelats och preliminära siffror visar på en positiv trend gällande spelarnas säkerhet.


SHL:s situationsrum har bland annat till uppgift att värna spelarnas säkerhet. Det handlar huvudsakligen om att stävja huvudtacklingar och andra tilltag som riskerar att allvarligt skada en annan spelare. Innan situationsrummet anmäler en spelare till disciplinnämnden skickas en video på den aktuella händelsen till referensgruppens medlemmar som var och en för sig bedömer situationen. Referensgruppens utlåtande är direkt avgörande för om en anmälan ska upprättas eller ej.

Färska siffror från innevarande säsong visar nu positiva tendenser. Hittills i år har referensgruppen granskat drygt 70 situationer, av dessa har hälften gått vidare till en anmälan.

– Vi kan se att antalet anmälningar inte ökar jämfört med föregående säsong vilket är positivt, kommenterar SHL:s sportchef Johan Hemlin.

Även diving minskar

I ungefär hälften av de situationer som anmälts till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd har domarna redan tagit 5+game på isen, resterande 50% fångas upp av situationsrummet. Den siffran är i samma nivå som tidigare år.

– I de allra flesta fallen som anmäls har besluten fattats med övervägande majoritet i referensgruppen. Vissa situationer är svåra att bedöma men tillsammans med domarna gör referensgruppens medlemmar ett bra arbete kring att analysera dessa situationer, säger Johan Hemlin.

– SHL kommer, tillsammans med klubbarna, att fortsätta arbeta med spelarnas säkerhet. Det är bra att vi ser positiva tendenser, avslutar Hemlin.

Läs mer om spelarnas säkerhet, referensgruppen och disciplinärenden här.