SHL och SIF tecknar nytt avtal

23 januari 2015 13:00

Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Ishockeyförbundet (SIF) är överens om ett nytt avtal som kommer att stärka svensk ishockey, både på lång och kort sikt. Det nya avtalet är resultatet av ett långsiktigt arbete som tar höjd för nya krav, tydligare ansvarsfördelning och att bibehålla svensk elitishockey i världsklass. Något som också ökar konkurrenskraften gentemot andra ligor såväl nationellt som internationellt.


Avtalet som processats fram under lång tid är nu i hamn och delges nu med de förändringar det innebär inför kommande säsong. Förutom de nyheter som redan tidigare presenterats; att utöka SHL till 14 lag från säsong 2015/2016 och nytt system för kvalificering till SHL, är parterna nu också överens om följande:

Nya krav i Liganämnden

För att undvika allvarliga ekonomiska bakslag införs ett ökat krav på synligt eget kapital för en SHL-klubb på fyra (4) miljoner kronor. Införandet av detta innebär att säsongen 15/16 blir ett så kallat kontrollår. Från säsongen 16/17 är nivån om fyra (4) miljoner kronor i synligt eget kapital ett krav. Detta innebär att klubben har cirka 16 månader på sig att säkerställa att detta uppfylls.

För att möta krav på faciliteter som ställs från såväl besökare som samarbetspartners samt skapa en intäkt till arrangerade klubb, ska en SHL-klubb kunna erbjuda en modern arena med publikkapacitet på 5000 åskådare varav 3500 ska vara sittplatser. Det innebär en justering mot tidigare med 500 sittplatser säsong 15/16.

Liganämnden ligger under SIF och kommer att vara den instans som beslutar i dessa frågor enligt SHL:s regelverk.

Ansvarsfördelning

SHL vill även fortsättningsvis ta ett stort ansvar för att utveckla svensk ishockey genom att utöver sina egna satsningar årligen bidra med cirka sex (6) miljoner kronor till ungdomsutveckling i övriga klubbar/föreningar. Idag sker detta via en utbildningsersättning.

SHL kommer fortsatt betala alla kostnader för SHL-spelarnas deltagande i samtliga landslag. Utöver detta tar SHL över ansvaret för utbildningar och kostnader för SHL-domare och supervisors.

Parterna ser även fram emot ett utökat samarbete med HockeyAllsvenskan för att kunna bidra till distriktens utveckling inte minst genom att gemensamt arbeta för att stärka de mindre föreningarna. Detta för att spelarna ska ges möjligheten att utbildas i hemmamiljö innan nästa steg i utvecklingen.

Avtalet är skrivet på två (2) + två (2) år och gäller från och med nu.

– SHL och SIF har i och med det nya avtalet en samsyn i ett långsiktigt arbete som tar höjd för nya krav och att utveckla svensk elitishockey både nationellt och internationellt, säger Sture Emanuelsson, styrelseordförande SHL.

– Avtalet mellan SHL och SIF gör det möjligt för SHL att fortsätta att utveckla ligan och tillsammans med förbundet ta ansvar för att stärka svensk ishockey vilket är enormt glädjande, säger Jörgen Lindgren, VD för SHL.

– Det känns glädjande att vi även fortsättningsvis har en sammanhållen och enad svensk ishockeyrörelse och där SHL ytterligare vill bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt för såväl bredd- som elitverksamheten, säger Christer Englund, förbundsordförande SIF.

– Detta innebär att vi kan säkerställa en fortsatt hög sportslig nivå, såväl nationellt som internationellt, för både klubbar och landslag samtidigt som utbildnings stödet till de mindre föreningarna ökar, säger Tommy Boustedt, generalsekreterare SIF.

– Den överenskommelse som nu sluts mellan SHL och Svenska Ishockeyförbundet är mycket positiv och blir bra för svensk elitishockey totalt sett, även för våra klubbar i HockeyAllsvenskan, säger Stefan Bengtsson, VD för HockeyAllsvenskan.