Situationsrummet förklarar videobedömningar

8 januari 2021 14:00

Information om vad som händer i ligan och varför vissa sportsliga beslut fattas är viktigt för SHL. Därför släpper vi varje vecka en artikel där situationsrummet förklarar varför enskilda beslut fattats kring videobedömningar.


De allra flesta mål är naturligtvis enkla att godkänna utan någon större svårighet, men ibland uppstår situationer där det är klurigare och där domarna behöver hjälp av videobedömning.

I SHL:s situationsrum kontrolleras samtliga mål som görs och det är hit som domarna ringer för att få hjälp vid behov.

Som grund gäller att domarens initiala beslut på isen gäller tillsvidare. Efter videobedömning kan beslutet bara ändras om det man ser i videon visar att beslutet är fel. Är beslutet felaktigt så ändras det, men om beslutet är korrekt så fastställs det.

Det förekommer dock situationer där det inte går att se om beslutet på isen är korrekt eller inte. Om videobedömningen inte kan avgöra om domarens beslut är korrekt är videobedömningen inconclusive.

Situationsrummet på Twitter

Under match när videobedömning har gjorts kan du direkt efter få en förklaring från situationsrummet på Twitter.

Följ situationsrummet på Twitter här.

Situation 1: 28 dec Växjö-Färjestad

Situation 2: 2 jan Skellefteå-Färjestad

I båda situationerna bedöms om pucken styrs in med hög klubba eller inte. Se ytterligare förklaring under situation 2.

Situation 3: 2 jan HV71-Malmö

Godkänt. Efter videobedömning framgår det att anfallande spelare INTE hindrade målvakten på ett otillåtet sätt.

Om du vill veta mer om hur liknande situationer ska bedömas, se Situationsrummet förklarar från den 27 november, situation 2 och 3 samt Situationsrummet förklarar från den 18 december situation 2.

Situation 4: 2 jan Skellefteå-Färjestad

Ej godkänt. Efter videobedömning framgår det att tiden löpt ut innan målet gjordes. Detta enligt regel 34.7 ”matchtidtagare”.

Situation 5: 7 jan Frölunda-Luleå

Efter videobedömning framgår det att hela pucken INTE passerade mållinjen. Därav, EJ mål. Detta enligt regel 79.2 ”godkända mål”.

Situation 6: 7 jan Leksand-HV71

Efter videobedömning framgår det att pucken spelades i mål utan en distinkt sparkrörelse. Därav, mål. Detta enligt regel 79.2 ”godkända mål”