Fem beslut från disciplinnämnden

25 januari 2016 22:17

På måndagskvällen kom Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd med beslut i fem fall rörande spelare från SHL. För samtliga fem väntar nu avstängning från spel. Spelarna ifråga är Joel Kwiatkowski (MODO), Chris Campoli (HV71), Tomi Sallinen (DIF), Alexander Urbom (SKE) och Adam Burish (MIF).


Joel Kwiatkowski, MODO - 3 matcher (2+1)

Anmälan:

I matchen mellan Modo Hockey och HV 71 crosscheckade Joel Kwiatkowski motspelaren Martin Thörnberg i huvudet.

Ur beslutsskälet: Inget tyder på att motspelaren, som i och för sig höll upp sin klubba, var på väg att angripa Joel Kwiatkowski. Motspelarens klubba sänks därefter och Joel Kwiatkowskis klubba träffar motspelarens huvud direkt. Nämnden finner det således utrett att Joel Kwiatkowski tryckt klubban mot huvudet på motspelaren på det sätt som framgår av anmälan. Att aktivt föra klubban mot motspelarens huvud på det sätt Joel Kwiatkowski gjort är vårdslöst och förenat med skaderisk och bör därför föranleda en avstängning. Avstängningens längd bör mot bakgrund av praxis bestämmas till en tid som motsvara tre matcher.

Chris Campoli, HV71 - 10 matcher (7+3)

Anmälan: Modos spelare Peter Öberg kommer in i anfallszon och passar pucken till en medspelare. Då kommer Chris Campoli in från sidan och utdelar en tackling som träffar Peter Öberg i huvudet. Chris Campoli lättar från isen med sina skridskor innan tacklingen träffar. Peter Öberg utgår från matchen skadad.

Ur beslutsskälet:
Chris Campoli har utdelat en tackling som träffat motspelaren i huvudet. Motspelaren har blivit skadad. Denna typ av tacklingar leder regelmässigt till avstängning. När det gäller avstängningens längd beaktar nämnden att tacklingen har utdelats sent och från blind-side och att Chris Campoli har haft en uppåtdrivande kraft i tacklingsögonblicket som förstärkt effekten av tacklingen. Denna typ av tacklingar medför typiskt sett stor skaderisk. Nämnden anser att tacklingen var vårdslös och respektlös. Vidare beaktar nämnden att Chris Campoli tidigare den här säsongen stängts av för en tackling mot huvudet, och att det nu alltså är fråga om återfall. Med hänsyn till dessa omständigheter bestäms avstängningen till en tid som motsvarar tio matcher. Tre av dessa matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som tillämpas i bl.a. SHL.

Tomi Sallinen, DIF - 5 matcher (4+1)

Anmälan: I matchen Djurgården-Malmö så sätter Sallinen in en tackling från blind-side och förflyttar sig i sidled och driver upp axeln mot huvudet på Malmös Nils Andersson.

Ur beslutsskälet: Tomi Sallinen har utdelat en tackling som träffat motspelaren i huvudet. Tacklingen har utdelats från blind-side och Sallinen har drivit upp axeln mot huvudet på motståndaren. Denna typ av tacklingar medför typiskt sett stor skaderisk. Nämnden anser att tacklingen var vårdslös och respektlös och att den bör medföra en avstängning. När det gäller avstängningens längd anser nämnden att tacklingen inte är av sådan karaktär att den omfattas av den skärpning av praxis som nämnden tillämpar från och med innevarande säsong när det gäller allvarliga fall av tacklingar mot huvudet. Nämnden bestämmer avstängningens längd till en tid som motsvarar fem matcher. En av dessa matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som tillämpas i bl.a. SHL.

Alexander Urbom, SKE - 4 matcher (3+1)

Anmälan: I matchen Karlskrona-Skellefteå så blir det avblåst för att pucken lämnar banan. Karlskronas spelare John Henrion knuffar då lite lätt Urbom i ryggen. Urbom vänder sig då om och crosscheckar Henrion i huvudet.

Ur beslutsskälet: Nämnden anser att det är utrett att Alexander Urbom utdelat en crosschecking mot huvudet på en motspelare. Crosscheckingen har utdelats utanför spelet för att ge igen för en relativt lätt knuff i ryggen som utdelats av motspelaren. En crosschecking mot huvudet medför en stor skaderisk och beteendet är vårdslöst och respektlöst. Förseelsen bör föranleda en avstängning motsvarande fyra matcher. En av dessa matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som tillämpas i bl.a. SHL.

Adam Burish, MIF - 4 matcher (3+1)

Anmälan: I matchen mellan Djurgårdens IF och Malmö Redhawks fick Djurgårdens spelare Sörensen ett friläge. Adam Burish kom bakom Sörensen och drog ihop händerna i ett ”baseballgrepp” och måttade ett kraftigt slag mot Sörensens kropp. Adam Burish hade varken avsikt eller möjlighet att nå pucken. Klubban svepte förbi ryggen på Sörensen. Händelsen är att betrakta som vårdslös, respektlös och kunde ha fått allvarliga konsekvenser.

Ur beslutsskälet: Av regel 159 i Svenska ishockeyförbundets officiella regelbok 2014-2018 framgår uttryckligen att agerandet att svinga sin klubba mot en motståndare utgör en slashing även om den inte träffar. Av 14 kap. 2 § 8 p Svenska riksidrottsförbundets stadgar följer vidare att även försök till våld är bestraffningsbart. För att en slashingen ska kunna leda till avstängning krävs att spelaren ”vårdslöst angriper” motståndaren (regel 159). Disciplinnämnden anser detta rekvisit uppfyllt. Adam Burish har utdelat en kraftig slashing i ett tvåhandsgrepp i form av ett ”basebollslag” riktat mot huvudet på motspelaren. Agerandet hör inte hemma i ishockey och har medfört en avsevärd skaderisk. Nämnden finner därför att avstängningens längd bör motsvara fyra matcher, varav en match omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som tillämpas i bl.a. SHL. Det ska särskilt framhållas att Adam Burish, om han hade träffat motspelaren, hade ådömts en betydligt längre avstängningstid.