• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 1 November Nov
Lördag Lör 3 November Nov
Tisdag Tis 13 November Nov
Idag 15 November Nov
Lördag Lör 17 November Nov
Söndag Sön 18 November Nov
Torsdag Tor 22 November Nov
Fredag Fre 23 November Nov
Lördag Lör 24 November Nov

Marcus Nilson och Jari Tolsa avstängda

16 januari 2012 14:36

Idag kom domen från Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd gällande Djurgårdens Marcus Nilson och Frölundas Jari Tolsa. Texten nedan är ett direkt utdrag ur domen.


Beslut

Efter en match mellan Djurgårdens IF och Frölunda HC, Elitserien, den 12 januari 2012, åläggs Jari Tolsa, Frölunda HC, följande straff för tackling mot huvudet:

1. Avstängning fr.o.m. den 13 januari t.o.m. den 16 januari 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 9 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning. Bestraffningen motsvarar totalt tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälningar i ärendena 67 och 68 som båda getts in i efterhand efter videogranskningar av matchen, yttranden från Jari Tolsa och Frölunda samt har granskat filmsekvenser från händelsen. Av anmälan i ärende 67 framgår att Jari Tolsa, 19.42 in i första perioden, tacklar en icke puckförande spelare genom att träffa med höger armbåge i motspelarens huvud/ansikte varefter motspelaren inte kan spela mer under matchen. Av anmälan i ärende 68 framgår att det 13.52 in i andra perioden kommer en puck i luften som en Djurgårdenspelare försöker ta. Samtidigt kommer Jari Tolsa från ”blind side” och tacklar Djurgårdenspelaren så att denne faller till isen och inte kan spela mer under matchen. Jari Tolsa har i huvudsak anfört att det i båda fallen är rena olyckshändelser att det sker kollisioner och att han inte haft något uppsåt att skada. Disciplinnämnden gör följande bedömning när det gäller den anmälda händelsen i ärende 67. Filmsekvenserna visar att Jari Tolsa har fokus på pucken, att han vänder runt för att följa spelet och att detta tillsammans med rörelsemönstret hos en av spelarna i Djurgården leder till en sammanstötning mellan Tolsa och Djurgårdenspelaren. Filmsekvensen visar emellertid även att Jari Tolsa vid sammanstötningen trycker upp höger armbåge mot motspelarens huvud. Nämnden anser att det av filmsekvenserna framgår att Jari Tolsa är i vart fall likgiltig till konsekvensen att hans armbåge träffar motspelarens huvud. Jari Tolsa är därför ansvarig för detta agerande.

När det sedan gäller bedömningen av den anmälda händelsen i ärende 68 anser Disciplinnämnden att det av filmsekvenserna framgår att båda spelarna har fullt fokus på pucken som kommer i luften, att Djurgårdenspelaren bromsar in för att ta emot pucken samtidigt som Jari Tolsa kommer åkande för att ta pucken och att det därefter sker en kollision. Det går enligt nämndens bedömning inte att med tillräcklig säkerhet fastställa att det varit fråga om annat än en ren olyckshändelse där spelarna krockat i kamp om pucken. Jari Tolsa ska därför inte hållas ansvarig för denna händelse. Förseelsen i ärende 67 är enligt nämndens mening av relativt lindrig karaktär även om dess konsekvenser har förvärrats av olyckliga omständigheter. Disciplinnämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att påföljden kan stanna vid en avstängning motsvarande totalt tre matcher, varav en match omvandlas till böter. Vid bestämmande av längden på avstängningen beaktas att Jari Tolsa så sent som den 28 december 2011 gjorde sig skyldig till olämpligt uppträdande, varvid han ådömdes en påföljd av Disciplinnämnden.

Beslut

Efter ett match penalty i en match mellan Djurgårdens IF och Frölunda HC, Elitserien, den 12 januari 2012, åläggs Marcus Nilson, Djurgårdens IF, följande straff för olämpligt uppförande: Avstängning fr.o.m. den 13 januari t.o.m. den 19 januari 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. Bestraffningen motsvarar totalt två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen)

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan och ett yttrande från Marcus Nilson. Av anmälan framgår att Marcus Nilson, efter det att en Djurgårdenspelare tacklats, spelets blåsts av och Frölunda gjort mål, försöker ta sig fram till Frölundaspelarna som befinner sig i höger sarghörn för att fira. Linjedomaren ställer sig i vägen och försöker få ögonkontakt med och stoppa Marcus Nilson men Marcus Nilson tittar förbi honom. När Marcus Nilson kommer fram till domaren slår han ett lättare slag med handsken på domarens vänstra arm innan han åker vidare.

Marcus Nilson har anfört att han inte har något minne av att någon linjedomare försökte ”genskjuta honom” och i situationen har han inte ens sett någon linjedomare. Han har alltså inte haft någon som helst avsikt att komma i kontakt med domaren utan vill bara komma fram till Tolsa. Disciplinnämnden, som inte finner anledning att ifrågasätta de uppgifter som domaren lämnat i anmälan, anser det utrett att Marcus Nilson, när han försökt ta sig fram till en Frölundaspelare, slagit ett lätt slag med handsken på linjedomarens vänstra arm. Marcus Nilson har, även i en situation där hans fokus varit inriktad på en annan spelare, haft ett ansvar för sin kropp och att undvika att vidröra domaren på ett otillåtet sätt. Sådan fysisk kontakt som konstaterats är inte tillåten och ska regelmässigt leda till avstängning. Mot bakgrund av att kontakten är lätt kan påföljden stanna vid en avstängning motsvarande totalt två matcher.