• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 19 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep

Läkare med fokus på spelarnas säkerhet

2 september 2015 08:44

Sedan mitten av 80-talet har Ishockeyläkarföreningen träffats regelbundet för att diskutera ämnen som rör spelarnas säkerhet. Föreningen består av medicinsk personal verksam i klubbar och förbund. I fredags hölls ett av två årliga möten.


Sedan svensk ishockey började med registrering av skador har också kunskapen om skador ökat. Även om omfattningen av registreringen ser olika ut i olika klubbar så har man tack vare analyser kunnat komma fram till intressanta slutsatser och samband. Till exempel har man sett hur de nya större axelskydden bidragit till att relativt få ned antalet skador på leden mellan nyckelbenet och axeln, men detta kan ha skett på bekostnad av att antalet hjärnskakningar har ökat då dessa större skydd lättare träffar huvudet vid en tackling.

Skaderegistreringssystem

För ett par år sedan bytte man system för skaderegistreringen, det nya systemet är till skillnad från det gamla webbaserat, vilket innebär fördelar när det gäller tillgängligheten. En av huvudpunkterna som diskuterades på träffen i fredags var hur man ska kunna förbättra arbetet med det nya systemet.

– Vi tror att om vi bara kan få det här att fungera så kommer det vara ett viktigt hjälpmedel i framtiden för att tidigt se trender och kunna sätta in adekvata åtgärder, säger Yelverton Tegner, professor i idrottsmedicin och långvarig medlem i Ishockeyläkarföreningen.

Blodanalyser ska ge nya svar

En högt prioriterad fråga för föreningen har länge varit hjärnskakningar och Ishockeyläkarföreningen har gått i bräschen för forskning på den typen av skador.

– Svensk elitishockey har varit föregångare i att ta hand om hjärnskakningar och har sedan mitten av 80-talet varit ledande inom detta, säger Yelverton Tegner, men menar också att problemen inte bara handlar om hur man behandlar hjärnskakningar och arbetar preventivt utan också hur man diagnosticerar dem:

– Amerikanska studier har visat att över 80% av hjärnskakningarna inte upptäcks för att det medicinska teamet och spelaren misstolkar symptomen. Vi är förmodligen inte bättre här i Sverige. Tyvärr är det också så att man efter en smäll mot skallen kan få en skada på hjärnan utan att det ger symptom. Vi måste veta när det är en hjärnskada och när det inte är det, fortsätter han.

En av punkterna som diskuterades i fredags var hur man ska kunna lära sig att bättre diagnosticera hjärnskakning. När en spelare drabbas kommer olika äggviteämnen från de skadade hjärncellerna ut i blodet. Detta kan upptäckas med hjälp av ett blodprov. Dessvärre är det en dyr provtagningsprocess och det finns i dagsläget inte resurser för att kunna bedriva den typen av studier, det positiva är att man har samlat på sig blodprover från tre års hjärnskakningar.

Prioriterad fråga

Yelverton Tegner är en av tre professorer som ska analysera blodproven och han räknar med att analysen ska bli färdig i höst.

Han hoppas också att arbetet i Ishockeyläkarförbundet ska bli mer strukturerat:

– Arbetet har vilat mycket på få personers entusiasm, vi pratade i fredags mycket om hur arbetet ska gå till i framtiden.

Forskningen kring skador välkomnas av SHL, vars representant på fredagens träff, sportchefen Johan Hemlin, höll ett föredrag och berättade om SHL:s syn på säkerhet:

– Spelarnas säkerhet är en prioriterad fråga för SHL. Läkarna och fysios har en nyckelroll i detta arbete, säger Hemlin.

Nu väntar mer studier för Ishockeyläkarföreningen, bland annat alltså om hjärnskakningar. När nästa träff blir är ännu inte spikat men någon gång i vår är det dags för ny samling.