Rickard Wallin: "Vi ska följa en röd tråd"

26 augusti 2016 13:00

I somras presenterade SHL två nya namn till referensgruppen. Personerna det handlade om var Christian Bäckman och Rickard Wallin. Två spelare som nyligen avslutat sina karriärer och har mängder av SHL-rutin. Vi tog ett snack med Wallin gällande hans roll som en del i årets referensgrupp.


Rickard, hur känner du inför den nya säsongen?

– Först och främst är det väldigt annorlunda att inte vara med ute på isen, men min nya roll innebär att jag kommer att ha en viss kontakt med sporten och följa händelserna i SHL lite närmare ändå. Sedan är det ett svårt ämne med disciplin som varken är svart eller vitt utan en liten gråzon som vi ska ge vår syn på.

Vad innebär din roll i referensgruppen?

– Vi blir rådgivande om alla situationer inklusive alla matchstraff om de ska gå vidare till disciplinnämnden. Vi är inte beslutande och ska försöka att ge vår syn på olika situationer. Något vi efterfrågat från spelarhåll så länge jag har spelat är att det ska vara samma personer som tittar på alla situationer och sedan bedömer. Detta för att det ska bli en så lik bedömning som möjligt och det ska vi bidra med från referensgruppens sida. Det är viktigt att vi ska följa en röd tråd i vad som är okej och inte okej.

Spelarnas säkerhet är en viktig del av SHL. Därför införde SHL från säsongen 2014/2015 ett nytt arbetssätt som är kopplat till SHL:s situationsrum. Beroende på antalet matcher den aktuella speldagen så arbetar en eller ett par personer, i situationsrummet, endast med spelarnas säkerhet.

Situationer som fångas upp skickas vidare till medlemmarna i referensgruppen som sedan återkopplar enskilt till situationsrummet. Referensgruppens åsikter sammanställs och kan sedan ligga till grund för beslut om en specifik händelse ska anmälas till disciplinnämnden eller inte. Den som slutligen anmäler en situation är situationsrummet.

– Vi har ett stort problem med alla hjärnskakningar inom hockeyn. Då har det blivit mer viktigt att försöka stävja det och visa var gränsen går. Sedan kommer hockeyn alltid att vara en snabb sport och det blir fel ibland. Men det är ett jätteviktigt ämne där vi gemenskamt inom hockey försöker att komma tillrätta med det här så gott vi kan.

Har du satt igång att arbeta?

– Vi har haft ett förberedande möte och diskuterat inom gruppen där vi försökt att komma fram till en gemensam syn på situationer från förra säsongen och det är inte helt enkelt.

Årets referensgrupp består av förutom Christan Bäckman och Rickard Wallin även av den tidigare spelaren Cam Abbott och dessutom den tidigare linjemannen Joacim Karlsson, som bland annat dömt ett OS och tre VM.

– Jag tycker att de som satt ihop gruppen har gjort ett bra jobb. Tanken är rätt att det ska vara spelare som har spelat i ganska nära anslutning till säsongen som är nu. Jag kommer direkt från isen och Bäckman och Abbott har också spelat nyligen. Vi vet ju om en del av problemen och ser saker och ting från en annan sida, berättar Wallin och fortsätter:

– Jag tror att har man ett intresse av att försöka dela med sig av sina kunskaper på det här sättet är det jättebra. Bäckman, i och med sina egna skador har en sida att bidra med, Cam har tvingats att avsluta sin karriär på grund av hjärnskakningar. Det är killar som av egen erfarenhet kan sätta sig in i hur det känns när man blir tvungen att avsluta karriären.

Är det en fördel för dig att ta dig an den här rollen när du kommer direkt från isen?

– Det händer väldigt mycket i spelet och känslan att vara på isen kan vara helt annorlunda mot hur det ser ut från sidan. Sedan är det jättebra att vi har Jocke, Peter och Christer som ser saker från ett domarperspektiv. Det är inte meningen att vi ska tycka helt samma om allting, men sammataget som grupp ska det vara någonting som de flesta kan köpa. Det är ett väldigt stort ansvar och inte säkert att allt kommer att bli rätt, men ambitionen är att det kommer att bli det.