Situationsrummet förklarar videobedömningar

23 oktober 2020 14:00
Nyhet på SHL.se

Situationsrummet började för ett par veckor sedan att informera kring videobedömningar på Twitter. Nu kommer nästa utökning av kommunikationen när vi varje vecka släpper en artikel där situationsrummet förklarar varför enskilda beslut fattats kring videobedömningar.


De allra flesta mål är naturligtvis enkla att godkänna utan någon större svårighet, men ibland uppstår situationer där det är klurigare och där domarna behöver hjälp av videobedömning.

I SHL:s situationsrum kontrolleras samtliga mål som görs och det är hit som domarna ringer för att få hjälp vid behov.

Som grund gäller att domarens initiala beslut på isen gäller tillsvidare. Efter videobedömning kan beslutet bara ändras om det man ser i videon visar att beslutet är fel. Är beslutet felaktigt så ändras det, men om beslutet är korrekt så fastställs det.

Det förekommer dock situationer där det inte går att se om beslutet på isen är korrekt eller inte. Om videobedömningen inte kan avgöra om domarens beslut är korrekt är videobedömningen inconclusive.

Situation 1: 17 okt Djurgården-HV71

Godkänt mål

Situationsrummets förklaring:
"Syftet med videobedömningen är här att säkerställa att #20 i HV71 inte spelar med hög klubba, dvs styr in pucken med klubban över ribbans höjd. Videobedömningen gör gällande att pucken inte träffar klubban på HV71-spelaren utan reflekteras av Djurgårdsspelaren och in i mål. Därmed är det inte tal om spel med hög klubba och målet ska godkännas."

Situation 2: 17 okt Djurgården-HV71

Godkänt mål

Situationsrummets förklaring:
"Här bedömer situationsrummet ifall Djurgårdsspelaren stör målvakten när målet görs. För att kunna underkänna målet behöver störningen ske i samband med att målet görs. I första läget initierar Djurgårdsspelaren kontakten med HV71-målvakten. Sedan tar spelaren position utanför målområdet, och när målvakten sedan gör sin förflyttning sker den nya kontakten med Djurgårdsspelaren utanför målområdet. Därför kan målet godkännas."

Situation 3: 20 okt Leksand-Djurgården

Ej godkänt

Situationsrummets förklaring:
"Här är frågan ifall pucken varit över mållinjen eller inte och situationsrummet kan konstatera att den inte passerat mållinjen. I vilket fall kan man inte konstatera att det var ett felaktigt beslut som domarna tog på isen, vilket var att det inte var mål."

Situation 4: 20 okt Malmö-Frölunda

Godkänt mål

Situationsrummets förklaring:
"I den här situationen hamnar målburen i rörelse i samband med målet, därav sker en närmare videobedömning. Definitionen av flyttad målbur enligt regel 79.2 är att "målburen ska vara i sitt normala läge vilket innebär att ingen av goal-pegsen har förlorat kontakt med antingen stolpen eller hålet i isen (goal-pegsen kan alltså vara böjd utan att målburen anses vara flyttad)"

Om en försvarande spelare flyttar målburen efter det att skottet avlossats ska målet godkännas. I detta fall bedöms Malmömålvakten ha satt målburen i rörelse, men målburen anses inte ha varit ur sin position i det ögonblick som skottet avlossades och därför är det ett godkänt mål."