• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 19 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep

Omfattande temadag om spelarnas säkerhet

21 maj 2015 16:35

Det var spelare, ledare, domare, läkare, och ett flertal andra hockeykunniga personer på plats på Arlanda flygplats när SHL:s sportchef Johan Hemlin under onsdagen samlade till möte om spelarnas säkerhet och respekten på isen inför den kommande säsongen. "Det är oerhört viktigt och bra med den här typen av diskussion", säger han.


För drygt ett år sedan hölls ett inledande större möte under namnet spelarnas säkerhet där varje SHL-klubb var representerade med tränare, spelare och sportchef. Arbetet med spelarnas säkerhet har fått en alltmer central roll i SHL och påbörjades på allvar av Johan Hemlin efter det att han tillträdde som SHL:s sportchef i maj 2014.

På mötet i juni 2014 diskuterades bland annat respekt i olika former och hur alla tillsammans kan arbeta för att minska antalet tacklingar som leder till skador och då framförallt huvudskador.

Under onsdagen träffades återigen ett 60-tal personer på Arlanda för en stor temadag kring fokus på spelarnas säkerhet och respekten på isen. Samtliga 14 SHL-klubbar var representerade och med på temadagen var även domare, representanter från Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd, klubbläkare, spelarfacket SICO och Christer Lärking, ansvarig för SHL:s situationsrum.

– Förra året pratade vi om tacklingar med armbågen mot huvudet eller från "blind-side". Nu pratar vi om tacklingar som är rakt framifrån och i sig godkända, men som ändå tagit illa på den som blir tacklad, och det är ett tecken på att vi går framåt i vårt arbete och i utvecklingen, sa Hemlin.

Huvudskador värt att ta på fullaste allvar

Efter att Hemlin inlett fortsatte dagen med en föreläsning av Skellefteå AIK:s lagläkare Karin Rundblad. Hon pratade utifrån sin profession som läkare om hjärnans svårutredda natur, där initiala kroppsliga symptom kan identifieras snabbt, men att kognitiva symptom kan dröja länge innan de upptäcks och att de också kan dröja sig kvar länge.

Dessa faktorer gör huvudskador svårbedömda och svårbehandlade. Det medför ofta att rehabiliteringsarbetet kan skilja sig mycket åt beroende på vilken vårdgivare den drabbade har. Bengt Gustavsson, lagläkare för Djurgården och med mångårig erfarenhet i ämnet, fanns också på plats och tillsammans betonade de att det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt och att en samsyn och objektivitet bör råda kring detta bland klubbarna i SHL.

SHL:s situationsrum och disciplinnämnden

Först ut på eftermiddagspasset var SHL:s domarchef Peter Andersson som tillsammans med Christer Lärking tog upp ett antal konkreta tacklingar under säsongen för diskussion. Sammantaget kan sägas att det är mycket svårbedömda situationer, även för en så samlad expertis som var på plats på Arlanda.

Därefter tog Alexander Ramsey vid. Han är ordförande för Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd som är den instans dit ärenden anmäls efter förseelser i alla serier i Sverige, däribland förstås SHL. Eftersom det i disciplinnämnden handlar om idrottsjuridik ska ordföranden ska vara jurist och Ramsey har sin vanliga arbetsplats på justitiedepartementet.

Disciplinnämnden fick under säsongen 2014/2015 in dubbelt så många SHL-ärenden under 2014/2015 jämfört med säsongen innan, vilka kan tillskrivas situationsrummet som tillkom innan säsongen. Situationsrummet och den referensgrupp som arbetat tätt ihop med Christer Lärking bedöms ha varit positivt för arbetet med spelarnas säkerhet.

Viktiga träffar för ett fortsatt arbete

Diskussionerna var engagerade och intensiva och en av spelarna på plats var Linköpings Sebastian Karlsson.

– Jag har hu varit med och spelat i ett antal år nu och jag tycker verkligen att tänket på isen och hur man beter sig i tacklingsögonblick har förändrats. För ett antal år sedan var det betydligt mer tacklingar mot huvudet än vad det är idag, berättar han.

Även Erik Zackrisson från spelarfacket SICO var på plats.

– Det är ett svårt ämne att diskutera, det märker man men det är väldigt viktigt att det diskuteras och från vår sida känns det jättebra att vi får vara med och prata om det här och att se att klubbarna och alla runtomkring jobbar med frågorna.

Johan Hemlin har under säsongen fortlöpande arbetat med spelarnas säkerhet och haft täta och återkommande möten med såväl sportchefer som lagkaptener.

– Det är oerhört viktigt att vi samlar alla och har den här typen av diskussioner och det ger resultat, avslutar Hemlin.