• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Tisdag Tis 24 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Tisdag Tis 1 Oktober Okt

SHL tar fram CSR-strategi: ”Vi börjar med att minska ungdomsarbetslösheten”

29 maj 2017 10:00

SHL står i startgroparna för att ta fram en långsiktig CSR-strategi. Ett mål i den strategin är att SHL med dess klubbar ska bli en hållbar samhällskraft som bidrar till en positiv utveckling, framförallt genom att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige.


Grundstrukturen i SHL:s CSR-arbete kommer att utgå från Brynäs IF:s sociala verksamhet En bra start, där klubben tillsammans med partners och flera starka samhällsaktörer arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärks för barn och unga. I ett av verksamhetens områden arbetar En bra start genom klubbens samverkansmodell med Arbetsförmedlingen och partners för att skapa praktikplatser lokalt och regionalt till arbetslösa ungdomar. Detta ska nu göras i samtliga fjorton SHL-klubbar med det långsiktiga målet att minska utanförskap och sänka ungdomsarbetslösheten i Sverige.

– SHL är en samhällskraft som genom sina klubbar verkar lokalt och nu vill vi göra en ordentlig satsning tillsammans; liga, klubbar och partners. Vår gemensamma kraft ska användas för att ge ungdomar en bra start i livet, säger Jörgen Lindgren VD för SHL.

Brynäs IF har sedan 2014 arbetat med och förfinat sin verksamhetsmodell ”från exponering till samhällsnytta” där den rena dräkten och klubbens En bra start-verksamhet ingår.

– Det behövs mer kraft och nya samverkansformer för att lösa de samhällsutmaningar som finns idag. Det finns en enorm kraft i SHL, klubbarnas varumärken, våra företagsnätverk och alla fans. Nu ska vi rikta den kraften mot samma samhällsutmaningar och tillsammans arbeta för att skapa största möjliga nytta för ungdomar, det samhälle som vi lever och verkar i. Och vi börjar med att arbeta för att sänka ungdomsarbetslösheten, säger Brynäs IF:s vice klubbdirektör Johan Cahling, som nu blir en av personerna som ska arbeta med att utveckla och implementera SHL:s CSR-strategi.

En viktig part för att få ut ungdomarna i arbete är Arbetsförmedlingen. I strategiarbetet kommer Arbetsförmedlingen att vara med och forma struktur och tillvägagångssätt tillsammans med SHL, Brynäs och övriga SHL-klubbar.

– Alla krafter som finns på arbetsmarknaden behöver samarbeta och bidra för att ge ungdomar chans att komma ut i arbetslivet. Det är fantastiskt roligt och ett föredöme att SHL tar efter det samarbete som Brynäs IF och Arbetsförmedlingen har inlett i Gävleborg. Starka varumärken som SHL-klubbarna kommer att göra det attraktivt för andra arbetsgivare att vara med på tåget, säger Christina Storm Wiklander, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Södra och Norra Norrland.

Målet är att implementeringen av SHL:s CSR-strategi skall vara klar under våren 2018.