• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 1 November Nov
Lördag Lör 3 November Nov
Tisdag Tis 13 November Nov
Torsdag Tor 15 November Nov
Lördag Lör 17 November Nov
Söndag Sön 18 November Nov
Torsdag Tor 22 November Nov

Totalt fem matchers avstängning för Abbott

14 mars 2012 14:04

Under onsdagen kom beslutet från Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämd gällande Luleås Chris Abbotts tackling på AIK:s Rastislav Pavlikovsky under måndagens kvartsfinalmatch mellan lagen.


Följande text är ett direkt utdrag ur domen från Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd:

BESLUT

Efter en match mellan AIK IF och Luleå HF, Elitserien, den 12 mars 2012, åläggs Chris Abbott, Luleå HF, följande straff för tackling bakifrån:

1. Avstängning fr.o.m. den 13 mars t.o.m. den 18 mars 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 40 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut.

Bestraffningen motsvarar totalt fem matchers avstängning, varav två matcher omvandlas till böter.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Chris Abbott samt har granskat filmsekvenser från händelsen.

Av anmälan framgår att Chris Abbott jagar en AIK-spelare bakom AIK:s målbur. Cirka två meter från sargen utdelar Abbott en knuff i AIK-spelarens ryggslut vilket gör att motspelaren kastas in i sargen, oförmögen att skydda sig, med huvudet före.

Chris Abbott har i huvudsak anfört att AIK-spelaren tittar över sin vänstra axel och därmed är fullt medveten om att han är jagad av Chris Abbott. I det läget väljer AIK-spelaren att sakta ner farten och invänta Chris Abbott för att få till stånd en utvisning på denne.

Precis innan tacklingsögonblicket har AIK-spelaren sin axel vänd mot Chris Abbott men i ögonblicket därefter vänder han sig mot sargen. Chris Abbotts tackling träffar på sidan eller baksidan av axeln och det är absolut ingen knuff i ryggen. AIK-spelaren försätter sig själv i situationen och bär ett ansvar för densamma.

Av anmälan och filmsekvenserna framgår enligt Disciplinnämndens bedömning att Chris Abbott utdelar en tackling i ryggen på en AIK-spelare där Chris Abbott avslutar tacklingen genom att trycka ifrån med armen i ryggen på motspelaren.

Tacklingen utdelas nära sargen och det förhållandet att Chris Abbott fullföljer med armen medför att motspelaren hamnar i obalans och faller handlöst med huvudet in i sargen. Ett visst ansvar åvilar emellertid AIK-spelaren att i den uppkomna situationen förbereda sig på tackling och/eller åka undan. Disciplinnämnden finner att Chris Abbott gjort sig skyldig till en tackling bakifrån som ska bestraffas.

Till detta kommer att Chris Abbott nyligen ådömdes en påföljd av Disciplinnämnden för en förseelse som i flera avseenden liknar den nu aktuella. Disciplinnämnden konstaterar att Chris Abbott på kort tid har gjort sig skyldig till två förseelser som utsatt motspelare för stor risk för skada och att detta respektlösa beteende medför att återfallet ska beaktas i straffskärpande riktning.

Mot denna bakgrund ska Chris Abbott ådömas en påföljd motsvarande totalt fem matchers avstängning, varav två matcher omvandlas till böter.