• Huvudsponsorer

Lördag Lör 16 Februari Feb
Söndag Sön 17 Februari Feb
Måndag Mån 18 Februari Feb
Onsdag Ons 20 Februari Feb
Torsdag Tor 21 Februari Feb
Lördag Lör 23 Februari Feb
Tisdag Tis 26 Februari Feb
Torsdag Tor 28 Februari Feb

Tre spelare i SHL stängs av

16 december 2015 14:00

Nu har disciplinnämndens dom mot Rögles Almen Bibic, Luleås Illari Melart och Frölundas Oliver Lauridsen kommit. Bibic blir avstängd i 5+2 matcher medan Lauridsen och Melart stängs av två matcher vardera.


Almen Bibic, Rögle BK - 5+2 matcher

Skäl:
Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Tacklingen sker snett från sidan på en motspelare som inte har haft möjlighet att förbereda sig på tacklingen. Tacklingen är därför vårdslös och respektlös och omfattas av den straffskärpning som nämnden infört med innevarande säsong för allvarliga fall av huvudtacklingar. Härutöver beaktar nämnden att Almen Bibic så sent som i oktober 2015 ådömdes en tillrättavisning. Det rör sig alltså nu om återfall: Återfallets betydelse för avstängningens längd är dock av mindre betydelse i förevarande fall. Sammantaget finner nämnden att Almen Bibic ska stängas av en tid motsvarande sju matcher. Två av dessa matcher omvandlas till böter.

Beslut:
Avstängningen bedöms motsvara 7 matcher, inklusive den som följer automatiskt vid ett match penalty, varav 2 matcher omvandlas till böter på 12 000 kr. Avtängningen gäller från den 11 december till och med den 7 januari.

Illari Melart, Luleå Hockey - 2 matcher

Skäl:
Av utredningen framgår att Ilari Melart har utdelat knytnävslag utan handskar mot Frölundas spelare Oiver Lauridsens huvud. Detta leder regelmässigt till avstängning. Avstängningen kan stanna vid en tid som motsvarar två matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty.

Beslut:
Efter match penalty i matchen mellan Frölunda och Luleå, den 12 december 2015, åläggs Luleås Ilari Melart två matchers avstängning för slagsmål. Avstängningen gäller från 13 december till och med den 28 december.

Oliver Lauridsen, Frölunda HC - 2 matcher

Skäl:
Av utredningen framgår att Oliver Lauridsen har utdelat knytnävslag utan handskar mot Luleås spelare Illari Melarts huvud. Detta leder regelmässigt till avstängning. Avstängningen kan stanna vid en tid som motsvarar två matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty.

Beslut:
Efter match penalty i matchen mellan Frölunda och Luleå, den 12 december 2015, åläggs Frölundas Oliver Lauridsen två matchers avstängning för slagsmål. Avstängningen gäller från 13 december till och med den 26 december.