Johan Hemlin: ”Viktigt för oss som liga att diskutera respekt”

10 juni 2014 14:53

SHL:s nya sportchef Johan Hemlin tillträdde sin tjänst för dryga två veckor sedan och rivstartade direkt genom att träffa samtliga lags sportchefer. Nästa steg för den sportsliga utvecklingen i SHL är att samla femtiotalet nyckelpersoner från samtliga SHL-klubbar för ett möte inför säsongen 2014/2015.


– Jag vill samla ledare, spelare från samtliga klubbar, domare och fackliga representater för ett gemensamt möte, säger Hemlin och fortsätter:

– När jag träffade klubbarnas sportchefer fick jag gehör att driva frågan vidare vad gäller spelarnas säkerhet och respekt för varandra ute på isen. Att vi träffas för att diskutera de här frågorna är viktigt för oss som liga.

Under temarubriken ”Players safety / Respect on ice” kommer mötet att äga rum på Arlanda under måndagen där samtliga SHL-klubbar är representerade. Hemlin betonar vikten av att spelarna är i fokus under dagen och att samtliga klubbar därför kommer att ha spelare representerade.

– Då alla är samlande under samma tak kommer vi självklart att ta tillfället i akt att även ge tid under dagen för att diskutera andra sportsliga frågor för SHL.

SHL.se kommer att vara på plats under måndagen för att rapportera från mötet i både text- och videoform.