Två beslut från disciplinnämnden

16 oktober 2020 14:29
Disciplinärende

Två spelare anmäldes för felaktig utrustning efter gårdagens matcher. De har nu fällts och tilldömts böter. Hanteringen av ärendena har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2020/2021.


Följande spelare har av situationsrummet anmälts till disciplinnämnden för att inte ha burit skyddsutrustning alt. burit den på ett felaktigt sätt under gårdagens matcher:

Jonatan Berggren, Skellefteå
Philip Broberg, Skellefteå

Beslut

Båda tilldöms böter om 5 000 kr.