Beslut från disciplinnämnden - Jaedon Descheneau

11 oktober 2020 11:58
Disciplinärende

Brynässpelaren Jaedon Descheneau fälls för felaktig utrustning i gårdagens match mellan Luleå och Brynäs. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2020/2021.


Spelaren har inte burit skyddsutrustning alt. burit den på ett felaktigt sätt.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Jaedon Descheneau för felaktig skyddsutrustning.

Böter

Böter om 5 000 kr.