• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 19 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep

Beslut från disciplinnämnden Carl Persson, Malmö

11 oktober 2019 14:16
Disciplinärende

Malmöspelaren Carl Persson frias från checking to the head i gårdagens match mellan Malmö och Skellefteå. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2019/2020.


När det återstår drygt 50 sekunder av period 2 så spelas pucken ner i Skellefteås försvarszon. Skellefteåspelaren nr 64 Jonathan Pudas åker ner och spelar iväg pucken. Malmöspelaren nr 95 Carl Persson åker med fart ner till kortsargen och tacklar Pudas. Persson har en möjlighet att tackla Pudas med sin högra axel mot Pudas vänstra axel. Persson väljer att bromsa in och åka in framför Pudas och tackla med sin vänstra axel som träffar direkt i huvudet och har en uppåtgående kraft.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har friat Carl Persson från checking to the head.

Disciplinnämnden gör följande bedömning

Det är visserligen, med hänsyn till filmsekvensen och vad Carl Persson själv uppgett, utrett att tacklingen träffade huvudet på motspelaren. Disciplinnämnden bedömer dock att Carl Persson hade en vårdad intention utifrån de grundläggande förutsättningarna för tillåten kroppskontakt och att det snarast var en sen rörelseförändring från motspelarens sida som gjorde att tacklingen träffade olyckligt. Mot denna bakgrund anser disciplinnämnden att tacklingen inte bör föranleda någon bestraffning. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Tillämplig bestämmelse: Regel 44.

Beslutet i sin helhet.