Mer än bara hockey: Malmö Redhawks – Hälsa, hållbarhet och jämlikhet

20 oktober 2021 13:00
#Meränbarahockey

Under hashtaggen #MerÄnHockey har Malmö Redhawks samlat alla sina samhällsengagemang. Ansvarig för klubbens CSR-arbete är sedan ett knappt år tillbaka Carl Söderling, som hellre genomför några väl utvalda CSR-projekt med kvalitet än många för att det ska se bra ut på pappret.


För många företag är det en självklarhet att jobba med CSR-frågor, att ta ett ansvar för samhället. Det handlar ofta om projekt som inte ger företaget någon ekonomisk förtjänst, men som bidrar till att människor i företagets närhet på olika sätt får en bättre vardag. Samma sak gäller många elitidrottsföreningar som dessutom kan utnyttja sina starka varumärken och det intresse som finns för deras verksamhet. Men för Carl Söderling, ansvarig för CSR-frågor i Malmö Redhawks, är det viktigt att inte springa på varenda boll och hävda att de jobbar med olika CSR-frågor för syns skull, utan att allt de gör verkligen ska vara väl förankrat och utfört på ett ambitiöst sätt.

– Att sätta upp ett antal projekt på ett papper och säga att man har ett samhällsengagemang är hur lätt som helst, men det är en helt annan sak att faktiskt göra verklighet av det och att utföra det med kontinuitet och kvalitet, konstaterar Carl när SHL.se ringer upp för att prata om klubbens samhällsengagemang.

Fokus på hållbarhet och ungdomars hälsa

Just av den anledningen har Malmö Redhawks valt ut ett antal fokusområden, delvis utifrån FN:s hållbarhetsmål.

– Vi har valt ut ett antal mål som vi känner stämmer överens med vår kärnverksamhet och vad vi i Malmö Redhawks vill stå för, och så lägger vi fullt fokus på de målen, berättar Carl.

– För vår del handlar det om FN:s globala mål nummer 3, God hälsa och välbefinnande; 5, Jämställdhet; 10, Minskad ojämlikhet; 11, Hållbara städer och samhällen.

Generellt för Malmö Redhawks samhällsengagemang är också att de huvudsakligen riktar sig till barn och ungdomar, vilket följer föreningens demografi och kompetens.

– Vårt samhällsengagemang ska vara en förlängning av vår kärnverksamhet, och vi är ju i huvudsak en ungdomsförening. Vi har ungefär 450 aktiva medlemmar där de flesta är barn och unga som bor i och omkring Malmö, berättar Carl. Vi är duktiga på att arbeta med barn och vill ta den kompetensen vidare till exempelvis skolorna där vi kan bidra till att fler barn börjar röra på sig i stället för att sitta stilla.

Vill få fler barn i rörelse via Skolidrottsförbundet

Och arbetet ute i skolorna är ett av Malmö Redhawks största engagemang i #MerÄnHockey.

– Den här hösten besöker vi 13 skolor, till våren utökar vi till 16 stycken, berättar Carl. I skolan besöker vi barnen i en för dem trygg och välbekant miljö, varje gång med två spelare från våra A-lag. Vi spelar landhockey och försöker ge barnen en så positiv bild som möjligt av rörelse och idrott. Det här gör vi i samarbete med Skolidrottsförbundet Skåne som också tillhandahåller handledningsmaterial och verktyg som skolorna kan använda i sitt eget arbete för att få barnen i rörelse.

– I ett andra steg bjuder vi sedan in barnen till Malmö Arena där de får se en SHL-match och uppleva den magiska atmosfären i arenan.

Arbetet med barn och ungdomar handlar inte enbart om fysiskt välbefinnande, utan även psykiskt. En viktig del i det arbetet handlar om utbildning och samtal, ett arbete som paketeras under rubriken ”Medspelaren”. För att, enligt Carl Söderlings motto, göra jobbet grundligt har Malmö Redhawks ingått samarbete med Locker Room Talk, en organisation som specialiserat sig på att arbeta med frågor om manlighet och machokultur, inte minst i omklädningsrumsmiljön.

– Tillsammans med Locker Room Talk bedriver vi utbildning av våra spelare från U11 till U15 samt tränarna i dessa lag. Vi har även fadderprogram där spelare från A-lagen besöker våra ungdomslag och bland annat pratar om att vara en god medspelare. Hur mycket jag än skulle säga om det tror jag våra ungdomar lyssnar lite mer om Carl Söderberg säger samma sak, konstaterar Carl och skrattar till.

EPOS – nätverk för jämställdhet

I början av sommaren 2021 startades ett nytt nätverk med syfte att skapa fler kvinnliga ledare inom idrotten. Nätverket heter EPOS, en akronym som utläses Equality in memory of Per O Sundström. Tillsammans med fem andra idrottsförbund och -klubbar är Malmö medgrundare av nätverket.

– Förutom Malmö Redhawks deltar Djurgårdens IF ishockey, Djurgårdens IF fotboll, IFK Göteborg, Svenska längdskidåkningsförbundet och svenska friidrottsförbundet. Vi har alla en koppling till rättighetsbolaget ISP Sport som i sin tur samarbetar med Sundström Safety, ett företag som grundades av Per Sundström, berättar Carl.

– Målsättningen för nätverket är att skapa fler kvinnliga ledare inom idrotten, men vi i Malmö Redhawks har tagit det ett steg längre och sagt att för att skapa förutsättningar för det måste vi börja med att få in fler tjejer i vår verksamhet som i förlängningen ska kunna utbildas till ledare. Det handlar om att få fler att börja med ishockey, sedan att få fler att fortsätta spela ishockey och i sista steget få fler att också vidareutbilda sig inom ishockey, konstaterar Carl vidare.

Ditt livs match

En stark kampanj som fått stort genomslag i ishockeysverige är Malmö Redhawks ”Kampen för livet”, en kampanj man startade hösten 2017 och där syftet var – och är – att få fler givare av blodstamceller att anmäla sig till Tobiasregistret. För Malmö Redhawks del var det extra angeläget med tanke på den kamp dåvarande tränaren och klubblegendaren Jesper Mattssons son Oliver gick mot sin blodsjukdom aplastisk anemi.

– Vi jobbar hela tiden på att sprida budskapet om Tobiasregistret och att försöka medvetandegöra folk om att behovet av blodstamcellsgivare är stort. Efter Olivers tragiska bortgång har familjen Mattsson startat en välgörenhetsstiftelse där Malmö Redhawks är delaktiga. Vi arrangerar OM 21 Cup, en internationell ungdomsturnering som i år genomförs under höstlovsveckan. Förutom att det blir en härlig hockeyupplevelse för massor av barn jobbar vi aktivt med att informera om Tobiasregistret och bakgrunden till cupen under tiden som cupen pågår, säger Carl.

Vissa matcher är helt enkelt viktigare än andra. Att anmäla sig till Tobiasregistret kan leda till ditt (eller någon anhörigs) livs match.