Disciplinnämnden inför nya bötesnivåer

20 augusti 2013 10:10

Inför den kommande säsongen i SHL har Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd beslutat att införa nya bötesnivåer rörande disciplinärenden i SHL.


Svenska Ishockeyförbundets styrelse har den 8 juli 2013 efter förslag från Elitkommittén beslutat att justera bötesnivåerna vid det kombinationsstraff som sedan 2004 tillämpas i SHL och HockeyAllsvenskan. De nya bötesnivåerna kommer att börja gälla omedelbart, skriver man i ett pressmeddelande.

Den nya bedömningsnivån skiljer sig från den tidigare enligt modellen nedan:

Tidigare bedömning Nuvarande bedömning

3 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 1 m avst. + böter motsv. 1m

4 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 2 m avst. + böter motsv. 1 m

5 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 2 m avst. + böter motsv. 2 m

6 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 3 m avst. + böter motsv. 2 m

7 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 3 m avst. + böter motsv. 3 m

8 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 4 m avst. + böter motsv. 3 m

9 m totalt (inkl. 1 aut.) 1 aut. + 4 m avst. + böter motsv. 4 m

Disciplinnämnden förklarar i pressmeddelandet vad den nya bedömningsnivån har för innebörd:

När disciplinnämnden dömer ut bestraffning för en viss förseelse är normalpåföljden avstäng­ning. Avstängningen bestäms för en viss tidsperiod men i praktiken är frågan om hur många matcher avstängningen innebär av avgörande vikt.

Även för förseelser som inte är så allvarliga döms det ut kortare avstängningar. Ett beslut om av­stängning har den effekten att inte bara den dömde spelaren utan även hans förening drab­bas eftersom avstängningen får konsekvenser för laguttagningarna.

För spelare, ledare och föreningar på hög nivå (i första hand SHL och Allsvenskan) är också att beakta att spelarna och ledarna är att se som arbetstagare och erhåller lön för sitt arbete.

Ändringarna i RF:s och SIF:s stadgar har tillkommit för att möjliggöra en mer differentierad bestraffning där straffet inte som idag mer ensidigt drabbar föreningen utan där spelarens individuella ansvar blir tydligare. Visserligen drabbar naturligtvis en avstängning den en­skilde spelaren såtillvida att han blir borta från ett visst antal matcher. Men det innebär ingen eko­nomisk påfrestning för honom. Spelaren deltar i träningar och får på sedvanligt sätt sin lön.

Ur föreningens synpunkt däremot drabbar en avstängning på sätt och vis dubbelt. En spelare blir borta från laget och kan på så sätt inte fullgöra sitt arbete men föreningen är lika­fullt skyldig att hålla honom med lön.

Efter överväganden där såväl SHL, allsvenska hockeyföreningen och SICO deltagit, har förbundet kommit fram till följande nivåer.

Nivå 1 (månadsinkomst <5 000 kr) 750 kr/för en matchavstängning

Nivå 2 (mån.ink. 5 001 – 10 000) 1 250 kr/för en matchs avstängning

Nivå 3 (mån.ink. 10 001 – 25 000) 3 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 4 (mån.ink. 25 001 – 35 000) 4 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 5 (mån.ink. 35 001 – 50 000) 6 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 6 (mån.ink. 50 001 – 70 000) 8 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 7 (mån.ink. 70 001 – 90 000) 10 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 8 (mån.ink. 90 001 – 110 000) 12 500 kr/för en matchs avstängning

Nivå 9 (mån.ink. 110 001 – 130 000) 15 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 10 (mån.ink. 130 001 – 150 000) 17 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 11 (mån.ink. 150 001 – 170 000) 20 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 12 (mån.ink. 170 001 – 200 000) 23 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 13 (mån.ink. 200 001 – 250 000) 25 000 kr/för en matchs avstängning

Nivå 14 (mån.ink. 250 001 – 300 000) 27 500 kr/för en matchs avstängning

Nivå 15 (mån.ink. 300 001 <) 30 000 kr/för en matchs avstängning

När ledare/tränare bestraffas bör också för dessa kategorier bötesbeloppen i fortsättningen bestämmas utifrån inkomstförhållanden och inte som hittills med fasta nivåer, står det i pressmeddelandet.