SHL om det viktiga arbetet med mäns våld mot kvinnor

12 maj 2021 10:30

Utvecklingen och debatten i samhället har varit tydlig den senaste tiden. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem i samhället. För att motverka problemet behöver vi alla ta ansvar. SHL berättar här om vägen framåt i dessa viktiga frågeställningar.


Den senaste tiden har präglats av en oroande utveckling och debatt gällande mäns våld mot kvinnor. En utveckling som även berört hockeyvärlden och SHL.

– Jag blir väldigt berörd av att läsa om den utveckling vi ser i samhället och även i hockeyn. Hockey ska vara hockey, för alla. Ingen ska behöva känna sig otrygg i vare sig omklädningsrum, arena eller relationer och det är ett ansvar vi alla delar. Sedan är det viktigt att även påpeka att de situationer som nu varit är under utredning. Men vi behöver se över dessa frågeställningar i ett bredare perspektiv. Ansvaret är allas, även vårt, säger Jenny Silfverstrand, VD SHL, och fortsätter;

– Alla i samhället behöver rannsaka sig och det gör även vi. Vi kommer agera i dessa frågor. Dels kommer vi göra ett större internt arbete i våra verksamheter gällande dessa frågeställningar och vi kommer även ta fram policys i ämnet. Det är ett påbörjat och prioriterat arbete.

En vidare analys kring vilket arbete som behöver göras inom SHL:s verksamheter är påbörjat och SHL kommer ta fram såväl en arbetsgrupp som handlingsplan tillsammans med de 14 klubbarna och domargruppen.

– När vi har ett utbrett samhällsproblem som vi har gällande mäns våld mot kvinnor kommer vi enbart uppnå förändring om vi alla tar ett gemensamt ansvar i frågan. Det gäller även i vår hockeyvärld. Vi kommer ta vårt ansvar och göra det arbete som krävs och jag hoppas att fler ansluter till den debatten och arbetet, avslutar Silfverstrand.