• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 1 November Nov
Lördag Lör 3 November Nov
Tisdag Tis 13 November Nov
Torsdag Tor 15 November Nov
Lördag Lör 17 November Nov
Söndag Sön 18 November Nov
Torsdag Tor 22 November Nov

Totalt tre matchers avstängning för Jämtin

28 november 2011 11:48

Under måndagen kom beslutet från Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämd gällande Linköpings Andreas Jämtins tackling på Luleås Daniel Mannberg under matchen mellan lagen i omgång 23.


Följande text är ett direkt utdrag ur domen från Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd:

Beslut

Efter ett match penalty i en match mellan Luleå HF och Linköpings HC, Elitserien, den 23 november 2011, åläggs Andreas Jämtin, Linköpings HC, följande straff för armbågstackling:

1. Avstängning fr.o.m. den 24 november t.o.m. den 28 november 2011. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 20 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Bestraffningen motsvarar totalt tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Andreas Jämtin samt har granskat filmsekvenser från händelsen. Av anmälan framgår att Andreas Jämtin i tid 35:45 utdelar en armbågstackling mot en motspelare. Tacklingen träffar käken på motspelaren som orsakas skada.

Andreas Jämtin har i huvudsak anfört att han i ögonvrån ser att en motspelare är på väg att tackla honom. Andreas Jämtin har i det läget endast för avsikt att skydda sig eftersom han står i stort sett helt stilla nära sargen och han lyfter armen för att skydda huvudet. Det är motspelaren som har för avsikt att tackla honom inte tvärtom och motspelaren kommer in i en låg position och får armen i huvudet. Motspelaren har haft valet att fullfölja tacklingen eller inte och har valt att fullfölja.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvenserna visar att motspelaren kommer för att utdela en tackling mot Andreas Jämtin. I tacklingsögonblicket utdelar Andreas Jämtin en armbågstackling mot motspelaren som förstärks genom att Andreas Jämtin hoppar i tacklingsögonblicket. Enligt Disciplinnämndens bedömning hade Andreas Jämtin visserligen rätt att skydda sig mot tacklingen men överskred enligt nämndens mening den rätten då han valde att utdela en otillåten armbågstackling.

Armbågstacklingar i huvudet är generellt farliga och ska leda till avstängning. I förevarande fall ska som en förmildrande omständighet beaktas att Andreas Jämtin inte aktivt söker upp motspelaren för att tackla denne och att det är motspelarens fart in i tacklingen som förstärker effekten av Jämtins tackling. I försvårande riktning ska emellertid beaktas att Andreas Jämtin senast i mars 2011 ådömdes en avstängning av Disciplinnämnden.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet finner nämnden att Andreas Jämtin ska ådömas en avstängning motsvarande tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.