Mer än bara hockey: Teamsters Play

7 december 2022 14:00
#Meränbarahockey

Timrå IK har växlat upp sitt sociala hållbarhetsarbete, som man numer paketerar under det övergripande namnet Teamsters. Ansvarig för det arbetet är Jennie Hjorth, och hon kan nu presentera en ny viktig satsning för att få fler barn och unga i rörelse: Teamsters Play.


Det är inte bara på isen Timrå IK har vind i seglen just nu, det gäller i lika hög grad vid sidan om densamma. Kort efter det att Timrå säkrade SHL-kontraktet i våras säkrade man upp en annan viktig pusselbit – man ökade på Jennie Hjorths tjänstegrad till hundra procent, och gav henne därmed möjligheten att fortsätta klubbens ambitiösa arbete med sociala hållbarhetsfrågor.

– Det underlättar så klart när man är hundra procent närvarande i verksamheten, både mentalt och fysiskt, konstaterar Jennie vars tjänstebeskrivning är verksamhetsansvarig för Teamsters.

– Vi befinner oss i en fas där vi ska växla upp och etablera oss, där har Teamsters en väldigt viktig funktion. För många samarbetspartners är det avgörande att vi arbetar med social hållbarhet och att de kan engagera sig i den typen av projekt, fortsätter hon.

Arenaavtal kvitto på Teamstersarbete

En sådan samarbetspartner är SCA, det stora skogsbolaget som nyligen tecknade ett femårigt samarbetsavtal med Timrå IK där de köper namnrättigheten till nuvarande NHC Arena.

– Det är ett otroligt fint kvitto på att det arbete inom social hållbarhet vi bedriver under Teamsters har betydelse, säger Jennie.

– SCA tar ett jättestort samhällsansvar och går i bräschen i vår region. När de tecknar ett sånt här avtal med oss är det ett signalvärde som kommer göra att andra företag tar rygg i den typen av satsningar.

Att SCA vill förknippas med Timrå har mycket att göra med att klubben på riktigt vill göra skillnad i samhället. Det är lätt att sätta upp några ord som värdegrund, men svårare att verkligen implementera i verksamheten.

– Vi har en ledning i Timrå som verkligen förstått vad det innebär att vara värdegrundsbärare och frågorna om trygghet, inkludering och hållbarhet har verkligen tagits på allvar från toppen och neråt, berättar Jennie.

– Teamsters är och ska vara en del av samhället och vi delar samma utmaningar som övriga samhället. Det gäller att vara lyhörd, ödmjuk och arbeta tillsammans, fortsätter hon.

Rent konkret har man arbetat med workshops, varje lag har fått ta fram och följa upp värdegrundspyramider och formulerat ett antal ”actions”, handlingsformer, konkreta saker alla kan göra varje dag för att öka tryggheten i sitt lag.

– Vi har haft workshops på ledar- såväl som på spelarnivå där varje individ haft möjlighet att göra sin röst hörd. Det är viktigt att alla förstår att var och en kan påverka, oavsett om man är 14 år och spelar i U15-laget, jobbar på kansliet eller är klubbdirektör, understryker Jennie.

– Och så har vi jobbat mycket med återkoppling, det vill säga plussat för positivt agerande och markerat mot negativt beteende. Jag upplever att även små incidenter tas på allvar och det är något vi lägger tid på i Teamsters.

Kaptenens café ett hjärta i verksamheten

Ett nav – eller hjärta om man så vill – i Teamsters är Anton Landers café. Efter nyinvigningen 2021 har det blivit en naturlig mötesplats och positiv miljö för många ungdomar.

– En grundtanke med Anton Landers café är att det ska vara en mötesplats. Vi har jättemånga ungdomar i verksamheten men hur ska vi kunna påverka dem om vi aldrig möter dem i vardagen? Syftet är också att bygga broar mellan oss och andra föreningar, mellan barn och vuxna, berättar Jennie.

– Så här ett år senare är det jättehäftigt att se hur tjejerna i konståkningsklubben också kommer in i caféet och hänger där. Jag ser också ungdomar jag aldrig sett tidigare som nu har börjat i sjuan på högstadieskolan här intill. Det är också fint att se hur ungdomarna som varit i caféet tidigare är inspelade på reglerna där, att vi till exempel håller en lägre ljudnivå. Alla hjälps åt att bibehålla den trygga och varma miljö som råder där.

Till den här säsongen har caféets affischnamn, Timrås lagkapten Anton Lander, dessutom nära till verksamheten.

– Han står verkligen bakom det här till hundra procent, intygar Jennie. Jag hade möte med honom innan vi öppnade caféet och när han fortfarande spelade i Schweiz för att försäkra mig om att det var okej för honom att namnge caféet. Då sa han att han längtade till den dag han fick komma hem och bli en del av det och bidra på det sättet. Nu är han den förste att räcka upp handen när det behövs en resurs till läxhjälp eller bara en vuxen förebild som hänger där med ungdomarna.

Teamsters Play ska ge barn rörelseglädje

Nästa stora projekt inom Teamsters rullar ut i början av 2023. Inspirerade av bland andra Generation Pep har Jennie och hennes kollegor skapat Teamsters Play, en satsning för att få fler barn från tio år och uppåt i rörelse.

– Vi ser att inaktiviteten för den här gruppen ökar markant i Västernorrland som är det område vi fokuserar på. Barn är inte längre ute och klättrar i träd och leker på rasterna i samma utsträckning som förr. Dessutom är det många som inte har någon fritidsaktivitet där de får röra på sig, konstaterar Jennie.

– Teamsters Play är till för att fler barn ska hitta ett sammanhang där de upptäcker rörelseglädje och förstår vikten av fysisk aktivitet, fortsätter hon. Tillhörigheten i en klubb, till exempel Timrå IK eller IFK Timrå här i vår kommun, är jättefin men skapar samtidigt en exkludering för de som inte är med. Där vill vi erbjuda ett alternativ, att man kan vara med i Teamsters Play och få tillhörigheten därigenom.

– Innehållet i Teamsters Play ska vara lekfullt och utan prestationskrav. Det kommer vara kopplat till vissa utvalda skolor i närområdet och ske efter skoltid. Eftersom vi riktar oss främst till barn som inte hittat någon glädjefylld fysisk aktivitet i traditionella föreningar kommer verksamheten hos oss vara avsportifierad och både ge fysisk aktivitet men också kunskap om varför det är så viktigt att röra på sig.

Inspirerade av Generation Pep

Jennie beskriver hur föreningslivet är en fantastisk tillgång och en viktig del i det sociala hållbarhetsarbetet och att Teamsters Play ska fungera som en brygga mellan olika föreningar. Det är däremot inte i första hand tänkt som en rekryteringsplattform för olika föreningar.

– Det primära är inte att slussa över ungdomarna till andra föreningar, utan att de ska kunna vara kvar i Teamsters Play och ha ett smörgåsbord av aktiviteter i en trygg och inkluderande miljö, säger hon.

Och så var det inspirationen från Generation Pep, den av Carolina Klüft startade organisationen som ska bidra till barn och ungas hälsa genom rörelse.

– Jag tycker det är en fantastisk organisation, hyllar Jennie. De är den enda organisationen som tar fram en hälsorapport baserad på barn och ungas hälsa, och de skapar dessutom verktyg för att förebygga ohälsa bland ungdomar med hjälp av rörelseglädje. De verktygen kan vi använda i Teamsters Play och på det sättet sprida deras budskap och kunskap och bidra till det arbete de gör.