Mer än bara hockey: Djurgårdens Skol IF

2 november 2021 14:00
#Meränbarahockey

Tillsammans med Djurgården Fotboll driver Djurgården Hockey sedan 2020 Djurgårdens Skol IF. Syftet är att få fler barn i rörelse, detta genom att arbeta uppsökande på skolor i Stockholmsområdet. Från de ursprungliga tre anslutna skolorna kommer Djurgårdens Skol IF under 2022 ha över 30 anslutna skolor.


För att förstå vad det är som gjort Djurgårdens Skol IF så framgångsrikt ringer SHL.se upp Staffan Holmberg, beteendevetaren som sedan 2015 arbetar inom Djurgårdens IF och sedan 2017 inom Djurgården Hockey. Han är en av personerna bakom modellen och satsningen på att få ungdomar i rörelse via skolan. Första frågan är naturlig: Varför startades Djurgårdens Skol IF?

– Det finns ett antal strukturella utmaningar inom ishockeyn som vi behöver hitta lösningar på för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, konstaterar Staffan. Ska man vara krass har vi hallbrist, spelarbrist, domarbrist, ledarbrist och publikbrist. Samtidigt står samhället inför utmaningen att få ungdomar i rörelse. När vi då satte oss ned och tittade på de här förutsättningarna insåg vi att vi kunde samarbeta med en samhällsaktör för att lösa varandras problem.

– Det finns ett antal trösklar förknippade med ishockey, men Djurgården är ett starkt varumärke när det kommer till ishockey, rörelse, ungdomsidrott och där har vi lång tradition och stor kunskap. Vi kan alltifrån själva sporten till administrationen runtomkring, fortsätter Staffan.

Värdefull kompetens ur ett samhällsperspektiv

Snabbt insåg Staffan och hans kollegor att deras samlade kompetens kring ungdomsidrott och fysisk aktivitet kunde bli en jättetillgång för samhället utanför Djurgården Hockey.
– Eftersom vi riktar oss till barn var det självklart för oss att vända oss direkt till skolor i vårt närområde. Så 2019 lanserade vi i Djurgården Hockey minicamper på prov, detta ett år efter att fotbollen testat samma koncept. För oss tog det lite längre tid eftersom vi var tvungna att skramla ihop klassuppsättningar av skridskor, skydd, hjälmar med mera, säger Staffan med ett skratt.

– Sen åkte vi ut på eftermiddagarna när barnen hade gått till fritids och körde landhockey, och när det fanns is även ishockey. Vi hade med oss fyra ledare och vanligtvis hade vi runt 25 barn per minicamp.

Responsen var omedelbart positiv. Skolorna var lyriska. Tillsammans med idrottslärare på en av de tre skolorna arbetade Staffan och hans kollegor fram en idé om ännu högre närvaro i skolorna och en satsning på fysisk aktivitet oberoende av formen.

– Fysisk aktivitet har positiv effekt på såväl fysisk som psykisk hälsa i både det kort och långa loppet, konstaterar Staffan. Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder och undersökningar på senare tid visar att endast cirka 20 procent av dagens barn når upp till den rekommenderade mängden daglig rörelse.

Idrottsledare uppmuntrar till fysisk aktivitet i skolmiljön

Att få fler barn i rörelse och att arbeta uppsökande på skolor är alltså den övergripande idén med Djurgårdens Skol IF. Men hur går arbetet till i praktiken?

– Vårt erbjudande är att vi sätter idrottsledare avlönade av Djurgårdens IF ute i skolorna och de bidrar till att skapa fysisk aktivitet före och efter skoldagen, dessutom närvarar de under skoldagen och hjälper till på raster. Allt går ut på att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet.

En nyckel för att det ska fungera är att ha en väl fungerande administration. Och inte minst här kommer Djurgården Hockeys kompetens och erfarenhet väl till pass.

– Administrationen och hanteringen hade säkert varit övermäktig för den enskilda skolan, men för oss är det ju bara en del i vår kärnverksamhet. Vi vet precis hur en idrottsförening bedrivs och har personal för alla funktioner. Under 2022 kommer vi ha 38 idrottsledare anställda för att jobba med Skol IF och för att klara det behöver vi så klart skapa intäktsströmmar som inte heller står och faller med en eller ett par välvilliga aktörer.

Stockholmshockeyn behöver fler utövare

Om Skol IF i förlängningen kan få fler barn att börja spela ishockey är det naturligtvis ett plus för Djurgården Hockey, men det finns inget som säger att barnen ska börja spela i just Djurgården, kanske nästan tvärtom.

– Nej, tanken är inte att det här ska vara en rekryteringskanal till vår förening, och fler barn är egentligen inte vad Djurgården Hockey behöver. Men däremot behöver vi få in fler barn i Stockholmshockeyn, och vi ser hellre att det här leder till en ökad tillströmning av barn till SDE, Flemingsberg, Göta/Traneberg, Trångsund och så vidare. När pandemin släpper och det blir lättare att samverka hoppas vi stärka relationerna med de mindre klubbarna i Stockholmsområdet, säger Staffan.

Inom Djurgårdens Skol IF finns en ledarakademi som bedrivs dels via egna utbildningar, dels via Skolidrottsförbundets idrottsledarutbildningar. Dessutom bedrivs cuper, camper och clinics under skolloven.

– Det är också en åtgärd för att sänka trösklarna in till ishockeyn. Det finns ekonomiska hinder, geografiska hinder, sociala och kulturella hinder och alla de kan vi plocka bort när vi genomför cuper och camper. Sen finns ett individuellt, psykologiskt hinder, att man inte tror att hockey är något för mig. Men har vi kommit ner till att det är det sista hindret har vi kommit långt även det tror jag att vi kan bryta ner över tid.

Skol IF – en del av kärnverksamheten

Djurgårdens Skol IF har i dag cirka 5 700 medlemmar, kommer ha över 30 anslutna skolor och 38 idrottsledare anställda under 2022. Detta efter mindre än två verksamhetsår. Ett styrelsebeslut har tagits på att Djugården Skol IF är en del i kärnverksamheten, på samma nivå som upplevelseidrotten (SHL/SDHL) och ungdomsidrotten. Det är med andra ord inget projekt med ett slutdatum. Sista frågan är lika naturlig som den första: Vart är ni på väg?

– Klart vi har planer för vart det ska ta vägen på lång sikt, men i grund och botten är det inte svårare än att få skola och idrott i samverkan. Vi gör det för samhällets skull. Vi gör det för barnens skull. Vi gör det för idrottens skull. Och vi gör det för Djurgårdens skull.