Regelförklaring - Icing

SHL2018-11-2242 sek

SHL.se förklarar närmare vad som gäller vid regeln icing.