Regelförklaring - Too many men

SHL2018-10-0835 sek

SHL.se förklarar närmare vad som gäller vid regeln Too many men.