VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Allmänna villkor SHL-konto och APP

Genom att acceptera detta avtal och registrerar dig för ett SHL-konto (Tjänsten) hos klubb som är delägare i Svenska hockeyligan AB eller direkt hos Svenska hockeyligan AB (tjänsteleverantören) bekräftar Du (Användaren) att du är myndig, eller har målsmans godkännande, att du har läst, förstått och accepterar hanteringen av personuppgifter enligt integritetspolicyn och användningsvillkoren i detta avtal.

Hantering av personuppgifter

För att registrera ett SHL-konto samlar tjänsteleverantören in och lagrar information om dig.

Dessa uppgifter samlas in

Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, födelsedata, IP-nummer och enhetsid (Namn på enhet och MAC-adress - Wifi), Ev. Betalinformation, Användarnamn och/eller identitetstoken, annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss och Cookies.

Användning av personuppgift

Information kommer att användas av tjänsteleverantören och dess samarbetspartners för att ge användaren tillgång till tjänsten. Uppgifterna, som används för inloggning på nättjänsten, sparas maximalt 12 månader efter senaste användning av tjänsten eller tills du begär att uppgifterna raderas, i samband med det anonymiseras all insamlad statistik kopplad till personuppgifterna.

Användningsvillkor

• Tjänsten tillhandahålls av tjänsteleverantören och är helt efter eget godtycke. Din tillgång till nättjänsten kan bli blockerad, avstängd eller avslutad när som helst och av utan särskild anledning.

• Du samtycker till att inte använda tjänsten för något syfte som är olagligt eller på annat sätt förbjudet enligt lag och att du är personligt ansvarig för ditt användande av tjänsten.

• Tjänsten tillhandahålls utan garantier eller servicenivåer av något slag, antingen uttryckt eller underförstått.

• Genom registreringen, ger du tjänsteleverantören rättighet att kommunicera till den e-postadress du angett med information om kommande event, händelser, aktivteter och information som bedöms vara intressanta för dig.

• Personuppgifterna är skyddade, de kommer aldrig överlåtas, säljas, lånas ut eller på annat sätt användas av tredje part.

Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Klubbar/Lag/som är delägare i Svenska hockeyligan AB, spelar i SHL och Svenska hockeyligan AB ("vi", "oss", "vår" ), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som supporter, kund, medlem och/eller besökare på arenor, besökare på webbsidor relaterade till oss och klubben, butiker, appar, sociala media och andra situationer där vi samlar in personuppgifter ifrån dig, med vilket menas all information som Du som enskild individ, direkt eller indirekt, kan identifieras genom ("Personuppgifter").

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem.

Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy och göra dig bekant med innehållet.

Kom ihåg att denna integritetspolicy rör Webbsidor och Tjänster som är en del av flertalet webbsidor och tjänster anknutna till och/eller drivs av oss.

Policyn gäller för behandling av personuppgifter där vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund, supporter eller besökare på våra arenor:

• namn
• adress
• e-postadress;
• telefonnummer;
• användarnamn och lösenord;
• födelsedata;
• personnummer i fall där köp och avtal ingås;
• köp och orderinformation;
• IP-nummer och enhetsid (Namn på enhet och MAC-adress)
• Geo-information;
• Följare på sociala nätverk;
• Kamerabevakning med bildupptagning; samt
• annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.
• e-postadress;
• telefonnummer;
• användarnamn och lösenord;
• födelsedata;
• personnummer i fall där köp och avtal ingås;
• köp och orderinformation;
• IP-nummer och enhetsid (Namn på enhet och MAC-adress);
• Geo-information;
• Följare på sociala nätverk;
• Kamerabevakning med bildupptagning; samt
• annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

Information Vi erhåller ifrån andra källor

Vi får även information från andra tredje parter eller sociala media-konton om du använder dessa för att navigera till och/eller identifiera dig mot samt använda Tjänster eller Webbsidor (t.ex. Google, Facebook etc.). Information vi får tillgång till samlas in ifrån din, hos den tredje partens eller sociala mediets, "publika profil" när Du loggar in med det kontot. Det innebär att inställningarna som avgör vilken information vi får del av är beroende på inställningar på ditt konto hos den parten. Informationen vi får tillgång till samma som angivits tidigare. 

Vi kan komma att kombinera denna information med annan information som Du har överlämnat till oss med demografisk information eller annan information ifrån andra källor.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, analysera webbsideanvändning, erbjuda tjänster och varor, tillhandahålla en säker, trygg och rolig upplevelse vid besök på våra arrangemang, tillhandahålla kundservice och support kopplade till våra tjänster samt för marknadsundersökningar och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:

• Vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillhandahålla webbsidorna och tjänsterna i enlighet med allmänna villkoren för respektive.

• I syfte att förhindra olyckor eller regelbrott och att bistå brottsbekämpande myndigheter

• För vårt intresse dels av att tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna, dels av att tillse att den fungerar på ett kommersiellt lämpligt sätt som är anpassat till Din användning och Dina intressen

• Du genom ditt samtycke, vilket du har rätt att återta när Du så önskar, valt att ta del av tjänster och webbsidorna enligt de villkor vi angett.

Syften och behandlingar:

• För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig genom att behandla Dina registreringar, säkerställa Din identitet för att ge Dig tillträde till och användning av Webbsidor och Tjänster

• För att kontakta, administrera, svara på frågor, felsöka problem och lösa ev. tvister med Dig. Så att vi kan ge en god service runt ditt medlemskap.

• För att utställa eventuella biljettfakturor och biljetter.

• För att föra statistik i syfte att utveckla Svenska hockeyligans och klubbar som spelar i SHLs tjänster och därigenom göra upplevelsen bättre för så många som möjligt.

• För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.

• För budning av auktionsobjekt.

• För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

• För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella förändringar.

• För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra produkter och tjänster.

• För att informera vinnare i tävlingar som arrangeras online.

• För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.

• För att ge dig tillgång till innehåll, Chatfunktion och medverka i Tävlingar i SHL´s app.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

• För att skicka nyhetsbrev.

• För att med hjälp av på geografisk information välja ut och skicka erbjudanden, så att du kan ta del av sådana som är tillgängliga i din region;

• För att tillhandahålla WiFi-service i Arenan och utrymmen därikring

• För att förse Svenska hockeyligan AB och Klubbar som spelar i SHL information hur arenor används och av vem.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, dina personuppgifter i högst 12 månader efter det att kundförhållandet upphörde.

Bildupptagningar vid kameraövervakning lagras maximalt 60 dagar av oss.

Vi lagrar och behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med Ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.

I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas personuppgifterna, vi kommer spara och använda avidentifierade uppgifter som vi kan använda för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Mottagare och utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra anställda, tjänsteleverantörer och underleverantörer (kontraktsbundna personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster) och agenter.

Samtliga som behandlar Dina personuppgifter är bundna och begränsade i lag och avtal att använda dem. Vi kommer säkerställa att personuppgiftbiträden (underleverantörer och tjänsteleverantörer) ingår personuppgiftsbiträdesavtal där de garanterar att följa gällande lagstiftning och som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Vi kommer lämna ut personuppgifterna till nya delägare i Svenska hockeyligan AB vilket även innebär Lag/Klubbar/Bolag som kvalificerar sig för spel i SHL.

Vi kommer även lämna ut personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra så på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.

Vi lämnar även ut personuppgifter för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, annat avtal eller för att möta anspråk som riktas emot oss. För att försvara vårt eller våra personuppgiftsbiträdens rättigheter, för skydda enskildas säkerhet och förhindra illegal verksamhet. Detta innefattar utbyte av information med andra organisationer för att förebygga bedrägerier och reducering av kreditrisker.

Tjänster och webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor, tjänster och/eller applikationer som tillhör t.ex. annonsörer, sponsorer och partners. Vi är endast ansvarig för integritetsfrågor och säkerhet avseende Tjänster och Webbsidor levererade ifrån oss.

Cookies och Web beacons

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.Webbsidor och Tjänster kan även innehålla s.k. "web beacons", d.v.s. elektroniska bilder som används tillsammans med kakor för att sammanställa aggregerad statistik. Syftet är att analysera hur Webbsidor och Tjänster används. Web beacons kan komma att användas i vissa av våra e-postutskick i syfte att ge Oss information och kunskap om vilken e-post och länkar som har öppnats av mottagare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att i de fall du givit oss samtycke dra tillbaka detta genom att redigera inställningarna i Tjänsterna eller Webbsidorna eller genom att avsluta konton, medlemskap och liknande. I det fallet kommer vi sluta behandla de personuppgifterna inom 30 dagar om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling gör att vi måste fortsätta behandlingen.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kontaktuppgifter

Begäran om att få använda sina rättigheter som registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Per post

SHL AB
Personuppgifter
Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov

Via E-post 

[email protected]

SHL:s huvudpartners