Press/media

På denna sida samlas information som på olika sätt rör press och media.

SHL:s pressmanual säsongen 2020/21

SHL ska alltid sträva efter att ha ett bra samarbete och goda relationer med medias olika representanter. Våra kontakter med media ska präglas av största möjliga öppenhet och tillgänglighet. I samband med SHL-matcherna är det viktigt att ge media optimal service för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Se nedan för tillfälliga riktlinjer med anledning av Covid-19.

Endast sändande bolag och med till SHL övriga avtalade mediapartners har rätt att live-sända från SHL:s matcher vilket innebär att ingen rörlig bild och ljud får göras av annan media från 2 timmar innan nedsläpp till 45 minuter efter matchslut.

Alla intervjuer ska göras vid SHL:s pressväggar.

Kontakt: 

Mail: [email protected] 

Tel: Martin Bergh 0703-147273

Deltagare följer SHL:s upptaktsträff den 9 september 2015 i Stockholm. Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån.

Riktlinjer med anledning av Covid-19

Inför säsongsstarten 2020/21 har SHL tagit fram tillfälliga riktlinjer för media med anledning av rådande pandemi. Dessa riktlinjer är baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Svensk Ishockeys riktlinjer. Riktlinjerna ämnar skapa goda arbetsförhållanden för såväl media som sportslig verksamhet under rådande pandemi. Detta är ett levande dokument som kommer uppdateras allt eftersom förutsättningarna ändras.

Hälsokontroll

En av de viktigaste faktorerna för att begränsa och i synnerhet inte smittas är god kontroll på sin egen hälsa – därav är den vardagliga egenkontrollen av yttersta vikt – ett skall krav.  

Alla berörda skall alltid vara medveten om olika symtom på COVID-19. Den allmänna informationen om COVID-19 och symtomen finns på Folkhälsomyndigheternas webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om någon upplever symtom skall vederbörande följa myndigheternas rekommendationer och omgående isolera sig i hemmet. Om symtom uppdagas under arbetstid i eller runt SHL-lag och/eller arena skall vederbörande omgående lämna arbetsplatsen. Aktuell säkerhets- eller kommunikationsansvarig meddelas vid konstaterad smitta och en skyndsam inventering görs på vilka som befunnit sig i närheten av vederbörande som uppvisat symtom.

Anpassningar Covid-19

För att kunna bedriva tränings- och matchverksamhet under rådande pandemi och de smittobegränsade riktlinjer som råder i samhället i stort samt Svensk Ishockeys verksamhetsprotokoll krävs diverse anpassningar även i arbetet med media. Riktlinjerna ämnar skapa trygga arbetsförhållanden för samtliga aktörer.

Med anledning av ovan rekommendationer kommer endast ett begränsat antal journalister och fotografer att få tillstånd att besöka arenan under SHL-matcher och träningar.

Hur många platser finns tillgängliga för media?

Antal platser beror på aktuell arena och hur många platser som kan tillgodoses utifrån aktuella riktlinjer. De flesta arenor uppskattas kunna bedrivas utifrån normal efterfrågan. Minst 10 platser för skrivande media samt 3 fotoplatser kommer kunna erbjudas i respektive arena utifrån nuvarande förutsättningar och dess publikbegränsningar.

Ackreditering

För att underlätta för planering för såväl media som arrangerande klubb ställs kravet på ackreditering minst 30 timmar innan match varav arrangerande klubb meddelar om plats finns tillgänglig senast 24 timmar innan nedsläpp. Ackreditering sker i övrigt som vanligt, det vill säga till aktuell klubbs kommunikationsansvarig.

Stationär ackreditering, för lokalmedia som i regel rapporterar kring varje match, finns tillgängligt i samtal med respektive klubb.

Media som ej rapporterar kring aktuell match kommer ej ackrediteras.

Pressläktare

Pressläktaren kommer även fortsättningsvis vara tillgänglig för ackrediterad media, dock med distansering som möjliggör ett avstånd på minst 1 meter mellan respektive person. Pressläktaren är tillgänglig till 90 minuter efter slutsignal. Ingen förtäring kommer serveras på pressläktaren.

Presskonferens

Presskonferenserna ska i största möjliga mån bedrivas, då med korrekt fysisk distansering. I några ytterst få arenor tillåter inte utrymmen korrekt fysisk distansering varav presskonferenserna ställs in tills vidare. Arrangerande klubb upplyser om förutsättning för presskonferens vid ackreditering.

Fotoplatser

Fotobåsen vid isen är tillgängliga i de arenor där avståndet till spelarbåsen uppfyller kraven på fysisk distansering. I dessa bås gäller även tidigare nämnda distansering på minst 1 meter vilket innebär att endast en fotograf/reporter i taget kan uppehålla sig i dessa bås. Rättighetsinnehavare har företräde till fotobåsen.

Vid tomma läktare är läktarna tillgängliga för ackrediterade fotografer att röra sig i, så länge den fysiska distanseringen kan hållas mellan eventuellt fler fotografer. Centrerade läktarplatser, rakt bakom eller en bit upp från båsen är att föredra och ska bokas upp i dialog med ackrediterade fotografer.

Fotoplatser kommer även beredas vid kortsidorna bakom plexi för möjlighet att fota vid isnivå.

Intervjuer

Enskilda intervjuer med spelare och ledare bokas via klubbens medieansvarige. Efter match koordinerar hemmalagets kommunikationsansvarig för medias önskemål gällande såväl hemma- som bortalag. De enskilda intervjuerna genomförs på anvisad plats och social distans ska hållas.

Telefonintervjuer eller intervjuer utomhus är att föredra.

För att säkerställa att riktlinjerna om minst 1 meter avstånd hålls kan antal spelare som är tillgängliga för fysiska intervjuer att begränsas efter match i vissa arenor. Information gällande intervjuer efter match lämnas vid ackreditering eller via respektive klubbs kommunikationsansvarig.

Tillgång till arenan

För att minska risken för folksamlingar, köer och annan kontakt mellan verksamheter kommer medias tillgång i arenan begränsas till pressläktaren, presskonferenser, pressrum samt angivet utrymme för intervjuer. Omklädningsrummet kommer att vara stängt för media.

Pressläktaren kommer vara tillgänglig till 90 minuter efter slutsignal.

Överträdelse

Ovan nämnda restriktioner ämnar säkerställa att distanseringen följer myndigheternas riktlinjer. Alla instruktioner från arrangören ska följas. Överträdelse kommer kunna innebära att ackreditering från alla evenemang dras in.

Vid frågor

Mail: [email protected] 

Tel: Martin Bergh 0703-147273

Generella riktlinjer vid SHL-matcher

Ackreditering till SHL-matcher

Auktoriserad sanktionerad media såsom TV, radio, tidningar och av klubben godkända större internetsiter/bloggar ges möjlighet till ackreditering till SHL-matcher. Detta gäller i mån av plats och under förutsättning att lokala ackrediteringsregler gällande exempelvis deadline och ansökningsförfarande följs. Ackrediteringen är personlig och avser ej medföljande sällskap.

Det är av största vikt att enbart arbetande media erhåller ackreditering till SHL-matcherna. Listan över ackrediterade ska noga kontrolleras och vid eventuella tveksamheter bör stickkontroller göras, det vill säga undersöka om besöket resulterat i någon artikel eller reportage. Vid uteblivet resultat bör berörd persons behörighet till ackreditering starkt ifrågasättas.

Vidare är det endast ackrediterad press som ska ha tillgång till pressläktare, pressrum och övrig presservice. Ackreditering krävs även för att närvara vid presskonferensen efter match.

Pressläktaren

Särskilda platser för media ska finnas på läktare. Dessa ska ha arbetsbord, internetuppkoppling och eluttag. Vid matcher med extra stor bevakning kan vanliga sittplatser utan arbetsbord frigöras för media i anslutning till pressläktaren, för att täcka upp det totala behovet. 

Fotografer bör, om möjlighet finns, att från rinknivå fotografera utan störande hinder i form av plexiglas eller liknande. De fotografer som har önskemål om att stå vid sargen och fotografera gör detta på egen risk och ska bära godkänd ishockeyhjälm eller motsvarande bäras under lagens uppvärmning och under pågående match. Fotografer ansvarar själva för att utrusta sig med lämplig hjälm.

I möjligaste mån bör även alternativa platser såsom läktarplatser eller platser på kortsidorna bakom plexi beredas för stillbildsfotografer.

SHL:s officiella bildbyråpartner har förtur när det gäller val av fotoplats.

Övriga utrymmen

I anslutning till spelargången ska ett speciellt område utses där så kallade flash-intervjuer för TV samt webb-TV ska äga rum. Samtliga intervjuer ska göras mot SHL:s pressvägg.

En plats med arbetsutrymme för media ska finnas. Detta pressrum ska innehålla eluttag, internetuppkoppling, bord och stolar. Matchinformation ska finnas tillgänglig.

Särskilda parkeringsplatser för media bör finnas om möjligt. Det ska vara lätt att ta sig till och från dessa P-platser även om det är mycket folk omkring arenan. För fotografer och andra personer med tung utrustning bör det finnas möjlighet att köra intill pressingången och lämna av utrustningen, om inte pressparkeringen ligger alldeles vid entrén.

Arenans pressutrymmen är medierepresentanternas arbetsplatser. Dessa måste således kunna användas och fungera (med belysning, el med mera) till minst 90 minuter efter matchens slut, eller enligt överenskommelse med berörda parter.

Intervjuer och presskonferens i anslutning till match

Alla filmade intervjuer ska göras vid SHL:s pressvägg.

Cirka tio minuter efter att matchen är slut ska den officiella presskonferensen starta och lagens tränare alternativt assisterande tränare ska medverka. Livesändning av presskonferensen är inte tillåten. Önskar media spela in/banda presskonferensen är detta tillåtet om tillstånd ansökts och beviljats av SHL:s PR & kommunikationsansvarige. Tillståndet söks och beviljas för säsong. Inspelningar av presskonferensen får publiceras tidigast 45 minuter efter avslutad match, och max 5 minuter klipp.

Omklädningsrummen ska i normalfallet vara tillgängliga för media tio minuter efter att samtliga spelare kommit in i omklädningsrummet. Även här är det av största vikt att ledare och spelare finns tillgängliga för intervjuer. Observera att omklädningsrummen är stängda för media under rådande pandemi.

Observera att enbart media som slutit avtal med SHL om detta har rätt att göra spelar- och ledarintervjuer direkt efter match. Övrig media inväntar presskonferens och att omklädningsrum öppnas för media efter match.

SHL:s mediaguide

SHL:s mediaguide är digital och för ackreditering till denna, kontakta Johanna Alba, Projektledare PR & kommunikation SHL, [email protected].

Mediaguiden återfinns efter inloggning här för den som är ackrediterad.

Matchinformation

Fakta inför respektive match finns i den matchrelaterade informationen på SHL:s officiella hemsida shl.se och följande information bör finnas i pressrummet innan match:

  • Laguppställningar (skall lämnas till sekretariatet senast 1½ timme före matchstart).
  • Domare
  • Statistik och matchinformation (från ISA)
  • Övrig information om eventuella jubileum, olika sviter ”500:e match” etc.
  • Information vad som sker inne i arenan före match och i pauser.
  • Beskrivning av vilka bemärkelser, prisutdelare, sponsoraktiviteter, besök med mera som skall genomföras.

Sociala medier

Hashtags: #SHL, #SHLawards, #SHLmoments

Korrekta klubbnamn

Klubbens kortnamn - fullständigt namn - bokstavsförkortning:

Brynäs - Brynäs IF - BIF
Djurgården - Djurgården Hockey - DIF
Frölunda - Frölunda Indians - FHC
Färjestad - Färjestad BK - FBK
Leksand - Leksands IF - LIF
Linköping - Linköping HC - LHC
Luleå - Luleå Hockey - LHF
Malmö - Malmö Redhawks - MIF
Oskarshamn - IK Oskarshamn - IKO
Rögle - Rögle BK - RBK
Skellefteå - Skellefteå AIK - SKE
Timrå - Timrå IK - TIK
Växjö - Växjö Lakers - VLH
Örebro - Örebro Hockey - ÖRE