PRESS/MEDIA

SHL:s pressmanual säsongen 2023/2024

Ladda ner Mediaguide 2023/2024 som PDF.

SHL ska alltid sträva efter att ha ett bra samarbete och goda relationer med medias olika representanter. Våra kontakter med media ska präglas av största möjliga öppenhet och tillgänglighet. I samband med SHL-matcherna är det viktigt att ge media optimal service för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Endast sändande bolag och med till SHL övriga avtalade mediapartners har rätt att live-sända från SHL:s matcher vilket innebär att ingen rörlig bild och ljud får göras av annan media från 2 timmar innan nedsläpp till 45 minuter efter matchslut.

Alla intervjuer ska göras vid SHL:s pressväggar.

Mail: [email protected]

Tel: Robin Hedqvist 073-316 55 05

Ackreditering

Auktoriserad sanktionerad media såsom TV, radio, tidningar och av klubben godkända större internetsiter/bloggar ges möjlighet till ackreditering till SHL-matcher. Detta gäller i mån av plats och under förutsättning att lokala ackrediteringsregler gällande exempelvis deadline och ansökningsförfarande följs. Ackrediteringen är personlig och avser ej medföljande sällskap.

Det är av största vikt att enbart arbetande media erhåller ackreditering till SHL-matcherna. Listan över ackrediterade ska noga kontrolleras och vid eventuella tveksamheter bör stickkontroller göras, det vill säga undersöka om besöket resulterat i någon artikel eller reportage. Vid uteblivet resultat bör berörd persons behörighet till ackreditering starkt ifrågasättas.

Vidare är det endast ackrediterad press som ska ha tillgång till pressläktare, pressrum och övrig presservice. Ackreditering krävs även för att närvara vid presskonferensen efter match.

Ackreditering sker till aktuell klubbs kommunikationsansvarig.

Media som ej rapporterar kring aktuell match kommer ej ackrediteras.

Pressläktare

Pressläktaren är tillgänglig för ackrediterad media.

Särskilda platser för media ska finnas på läktare. Dessa ska ha arbetsbord, internetuppkoppling och eluttag. Vid matcher med extra stor bevakning kan vanliga sittplatser utan arbetsbord frigöras för media i anslutning till pressläktaren, för att täcka upp det totala behovet.

Pressläktaren är tillgänglig till 90 minuter efter slutsignal.

Presskonferens

Presskonferenserna ska i största möjliga mån fortsätta bedrivas. Arrangerande klubb upplyser om förutsättning för presskonferens vid ackreditering.

Fotoplatser

Fotobåsen vid isen är tillgängliga i de arenor där utrymmet möjliggör att trängsel undviks. Rättighetsinnehavare har företräde till fotobåsen.

Fotografer bör, om möjlighet finns, att från rinknivå fotografera utan störande hinder i form av plexiglas eller liknande. De fotografer som har önskemål om att stå vid sargen och fotografera gör detta på egen risk och ska bära godkänd ishockeyhjälm eller motsvarande bäras under lagens uppvärmning och under pågående match. Fotografer ansvarar själva för att utrusta sig med lämplig hjälm.

I möjligaste mån bör även alternativa platser såsom läktarplatser eller platser på kortsidorna bakom plexi beredas för stillbildsfotografer. Vänligen kontakta respektive klubb för mer information om aktuell arena.

Intervjuer

Enskilda intervjuer med spelare och ledare bokas via klubbens medieansvarige. Information gällande intervjuer efter match lämnas vid ackreditering eller via respektive klubbs kommunikationsansvarig.

Vid frågor

Mail: [email protected]

Tel: Robin Hedqvist 073-316 55 05

Övriga utrymmen

I anslutning till spelargången ska ett speciellt område utses där så kallade flash-intervjuer för TV samt webb-TV ska äga rum. Samtliga intervjuer ska göras mot SHL:s pressvägg.

En plats med arbetsutrymme för media ska finnas. Detta pressrum ska innehålla eluttag, internetuppkoppling, bord och stolar. Matchinformation ska finnas tillgänglig.

Särskilda parkeringsplatser för media bör finnas om möjligt. Det ska vara lätt att ta sig till och från dessa P-platser även om det är mycket folk omkring arenan. För fotografer och andra personer med tung utrustning bör det finnas möjlighet att köra intill pressingången och lämna av utrustningen, om inte pressparkeringen ligger alldeles vid entrén.

Arenans pressutrymmen är medierepresentanternas arbetsplatser. Dessa måste således kunna användas och fungera (med belysning, el med mera) till minst 90 minuter efter matchens slut, eller enligt överenskommelse med berörda parter.

Intervjuer och presskonferens i anslutning till match

Alla filmade intervjuer ska göras vid SHL:s pressvägg.

Cirka tio minuter efter att matchen är slut ska den officiella presskonferensen starta och lagens tränare alternativt assisterande tränare ska medverka.

Omklädningsrummen ska i normalfallet vara tillgängliga för media tio minuter efter att samtliga spelare kommit in i omklädningsrummet. Även här är det av största vikt att ledare och spelare finns tillgängliga för intervjuer. 

Observera att enbart media som slutit avtal med SHL om detta har rätt att göra spelar- och ledarintervjuer direkt efter match. Övrig media inväntar presskonferens och synk med aktuella kommunikationsansvarige eller att omklädningsrum öppnas för media efter match.

Ansökan om att spela in presskonferenser

Livesändning av presskonferensen är inte tillåten. Önskar media spela in/banda presskonferensen är detta tillåtet om tillstånd ansökts och beviljats av SHL. Ansök genom att kontakta Robin Hedqvist, [email protected]. Tillståndet söks och beviljas för säsong. Inspelningar av presskonferensen får publiceras tidigast 45 minuter efter avslutad match, och max 5 minuter klipp.

Matchinformation

Fakta inför respektive match finns i den matchrelaterade informationen på SHL:s officiella hemsida shl.se och följande information bör finnas i pressrummet innan match:

- Laguppställningar (skall lämnas till sekretariatet senast 1½ timme före matchstart).
- Domare
- Statistik och matchinformation (från ISA)
- Övrig information om eventuella jubileum, olika sviter ”500:e match” etc.
- Information vad som sker inne i arenan före match och i pauser.
- Beskrivning av vilka bemärkelser, prisutdelare, sponsoraktiviteter, besök med mera som skall genomföras.

Sociala medier

Facebook - SHL
Twitter - @SHLse
Instagram - shlofficial
TikTok - shlofficial
Linkedin - Svenska Hockeyligan AB

Hashtags: #SHL, #SHLawards, #SHLmoments

Korrekta klubbnamn

Klubbens kortnamn - fullständigt namn - bokstavsförkortning:

Frölunda - Frölunda HC - FHC
Färjestad - Färjestad BK - FBK
HV71 - HV71 - HV71
Leksand - Leksands IF - LIF
Linköping - Linköping HC - LHC
Luleå - Luleå Hockey - LHF
Malmö - Malmö Redhawks - MIF
MoDo - MoDo Hockey - MoDo
Oskarshamn - IK Oskarshamn - IKO
Rögle - Rögle BK - RBK
Skellefteå - Skellefteå AIK - SKE
Timrå - Timrå IK - TIK
Växjö - Växjö Lakers - VLH
Örebro - Örebro Hockey - ÖRE

SHL:s huvudpartners