Bild saknas
En hållbar möjlighet

I SHL strävar vi ständigt efter att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, med medvetenhet om att detta inte bara påverkar vår organisation, utan också engagerar och berör våra många intressenter på olika sätt. Genom att fokusera på hållbarhet i våra beslut och handlingar skapar vi en grund för långsiktig tillväxt och framgång. Våra intressenter, inklusive spelare, supportrar, partners och samhället i stort, förväntar sig att vi tar ansvar för miljön, främjar social rättvisa och agerar etiskt.

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är inte bara en moralisk skyldighet utan också en strategisk investering för SHL. Genom att minska vår miljöpåverkan, stödja lokalsamhällen och främja mångfald, hälsa och inkludering, skapar vi förutsättningar för att växa hockeyn på alla nivåer. Det skapar en positiv cirkel där hållbarhet genererar stöd från intressenter och attraherar nya talanger och människor till sporten. Detta i sin tur bidrar till ett ökat intresse för SHL och stärker vår position som en ledande aktör inom idrottsvärlden.

Den långsiktiga tillväxten och populariteten hos SHL är intimt kopplad till vårt engagemang för hållbarhet. Genom att erbjuda en hållbar och ansvarsfull hockeyupplevelse, där både sportens och samhällets värden värnas, skapar vi en starkare och mer meningsfull koppling till våra fans och samarbetspartners.

Det är genom denna förening av sport och hållbarhet som SHL strävar efter att skapa världens bästa hockeyupplevelse och samtidigt bidra till en positiv påverkan på planeten och dess människor.

Positiv påverkan & Hållbarhet

SHL:s påverkan sträcker sig över tre huvudområden: människor, samhälle och miljö. Genom att fokusera på dessa områden strävar SHL inte bara efter framgång på isen utan också efter att vara en positiv kraft för samhället och planeten. SHL:s initiativ inom de tre utvalda områdena eftersträvar att skapa en långsiktig och positiv påverkan som stäcker sig bortom hockeyvärlden.

För att uppnå de övergripande hållbarhetsmål har SHL definierat specifika mål inom fyra huvudkategorier: arbetsmiljö, hälsa, inkludering och miljö. Inom arbetsmiljö strävar SHL efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats för alla involverade parter. Hälsomålet fokuserar på att främja välbefinnande och hälsa för både spelare och personal. Inom inkludering strävar SHL efter att skapa en mångfaldsrik och inkluderande miljö inom organisationens genomgripande verksamhet. Slutligen, inom miljöområdet, siktar SHL på att minska sitt koldioxidavtryck och anta mer hållbara praxis för att skydda planeten.

Mål och människor

Året 2024 kommer att markera en betydande milstolpe för oss när vi går in i en ny era av hållbarhetsarbete. Vi ser fram emot att ta detta steg med en mer strategisk och strukturerad approach, där varje klubb inom vår gemenskap av 14 unika enheter kommer att spela en avgörande roll. Vi är övertygade om att styrkan och kompetensen som finns hos varje individ och varje klubb kommer att bli katalysatorn för vår framgång på hållbarhetsområdet.

De fantastiska människorna inom varje klubb är vår största tillgång. Vi kommer att samla och utnyttja den kollektiva kraften för att utveckla och implementera initiativ som sträcker sig över våra prioriterade hållbarhetsfrågor. Genom att kombinera våra resurser och dela kunskap och innovation kommer vi att skapa en stark gemensam front som går bortom individuella ansträngningar.

Läs mer om andra prioriterade områden via knapparna nedan

En ishockeyupplevelse i världsklass

2022/2023 var en säsong då vi slog publikrekord med över 2,5 miljoner besökare på årets matcher. 

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter med fokusområdena Hälsa, Arbetsmiljö, Inkludering och Klimat. Här kan du ta del av SHL:s Års- och Hållbarhetsrapport för säsongen 2022/2023. 

Klicka på bilden för att se hela rapporten.

SHL:s huvudpartners