Bild saknas
HÄLSA

Hälsa är en central del av vårt engagemang, och vi strävar efter att vara en förebild inom främjandet av fysiskt och mentalt välbefinnande inom sport. Genom att framåt i tiden skapa ett omfattande hälsoprogram och stöd, inte bara för spelarna utan för hela vår verksamhet, vill vi säkerställa att varje individ kan prestera på sin högsta nivå och samtidigt må bra. Vårt arbete inom hälsa tar hänsyn till både fysiska och psykiska aspekter, och vi kommer aktivt att samarbeta med experter och intressenter för att driva utvecklingen inom hälsa och välbefinnande inom ishockeyn.

Läs mer om andra prioriterade områden via knapparna nedan

TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR HÅLLBARHET

SHL:s huvudpartners