Beslut från disciplinnämnden - Alexander Karlsson

8 mars 2019 14:40
Disciplinärende

Linköpingsspelaren Alexander Karlsson fälls för checking from behind i gårdagens match mellan Linköping och Luleå. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


I slutet av den första perioden så tar Luleå in pucken i anfallszonen. Linköpingsspelaren Alexander Karlsson kommer i ryggen på Lundeström och använder en crosschecking när han driver in Lundeström, med huvudet före, in i sargen och kollisionen med sargen blir våldsam.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Alexander Karlsson för checking from behind.

Nyckelfaktorer

  • Tacklingen är obehärskad.
  • Tacklingen utdelas på en spelare i sårbar position och hade kunnat avbrytas.
  • Tacklingen medför skaderisk.

Avstängning

2019-03-08 till 2019-03-14, vilket bedöms motsvara 3 matcher

Böter

990 kronor