Tomas Thorsbrink om regeländringar till SHL 2021/2022

6 september 2021 21:01

Inför varje säsong görs en del ändringar i regelboken. Inför säsongen 2021/2022 är regelboken uppdaterad med följande ändringar och domarchef Tomas Thorsbrink redogjorde för en del av dem på SHL-upptakten.


Till säsongen 2021/2022 införs nya spelregler i svensk elitishockey. Berörda serier är SHL, HA, J20 nationell och SDHL. Arbetet med förändringarna har genomförts på internationell nivå där Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) har valt att försöka samla ishockeysportens regelverk under ett gemensamt paraply. De allra flesta förändringarna som införs är hämtade från NHL, som är den liga som tidigare mest avvek från det internationella regelverket. Spelreglerna blir nu i mångt och mycket likadana i alla professionella ligor, samt på alla internationella turneringar.

Spelreglerna kan ändras inför varje säsong. Bakgrund till det arbete som IIHF genomfört har ett fokus på att likrikta och harmonisera spelreglerna världen över och att skapa en bättre balans mellan regelverkets olika delar för att passa både i ligaspel under en längre tid samt under kortare turneringar som t.ex. de som IIHF genomför genom sina VM turneringar.

– SHL har varit en del i arbetet att likrikta reglerna och att vi tycker det är bra med likformade regler så långt som möjligt oavsett om en spelare har en match i SHL, CHL eller spelare en internationell turnering. Ett likformat regelverk underlättar även för alla supportrar som följer ishockeyn och vi vill också ha ett regelverk som uppmuntrar anfallshockey, säger Tomas Thorsbrink, SHL:s domarchef.

De största regeländringarna

Regel 1 – Banan

Ett restriktionsområde för målvakter införs. Detta målas bakom den förlängda mållinjen. Målvakten får spela pucken med sin klubba var som helst på egen planhalva, förutom bakom förlängda mållinjen utanför restriktionsområdet. Felande spelare ådöms mindre straffet.

Regel 19 – Kvittade straff / sammanfallande straff

Om en spelare i Lag A ådöms mindre straffet och en spelare i Lag B ådöms strörre straffet med mindre än fem minuter kvar av den tredje perioden (eller när som helst i overtime), ska dessa utvisningar kvittas på så sätt att Lag A spelar i powerplay i tre minuter.

Regel 20 – Större straff

När ett större straff utdöms ska domaren kontrollera sitt beslut med hjälp av videobedömning. Detta ska ske i sekretariatet på den monitor som finns placerad där. Domaren ska ha kontakt med situationsrummet. Efter kontroll kan beslutet antingen fastställas, ändras till ett lägre straff, eller omrubriceras (men ej annulleras helt). Detsamma gäller vid match penalty.

Vissa större straff (tex boarding, charging, elbowing, tripping) kan utdömas utan att ett automatiskt game misconduct medföljer. I dessa fall ska den utvisade spelaren sitta i utvisningsbåset och får spela vidare efter fem minuter.

Regel 38 – Coach’s challenge

Coach’s challenge för goaltender interfernce och offside kommer inte att tillämpas i svensk ishockey denna säsong. Situationsrummet kommer att fortsätta att granska samma typ av situationer som tidigare.

Regel 43 – Checking from behind

Checking from behind ska bestraffas med större straffet + game misconduct. 2+10 är borttaget.

Regel 46 – Fighting

Slagsmål är inte den del av svensk eller internationell ishockey. Fighting ska bestraffas med minst 5 min. En spelare som visar att han eller hon är villig att slåss ska även utvisas game misconduct. En spelare som lägger sig i ett pågående slagsmåls ska ådömas game misconduct.

Om en spelare anstiftar ett slagsmål under de sista fem minuterna eller i overtime ska spelaren förutom att diskvalificeras från matchen även anmälas till disciplinnämnden. Även huvudtränaren i spelarens lag ska anmälas.

Regel 48 – Illegal check to the head

Denna regel har bytt namn från Checking to the head. Syftet är att påvisa att tacklingar är en del av sportens DNA, men att otillåtna huvudtacklingar självklart ska vara förbjudna. Regelboken är strikt mot alla former av våld mot huvudet och i många fall täcks detta även av andra regler (elbowing, charging, crosschecking, fighting). En kroppstackling som träffar i huvudet ska dock bli föremål för Illegal check to the head. Om detta är oavsiktligt och mest följd av dålig timing ska mindre straffet utdömas. Men om tacklingen är vårdslös eller våldsam, utförd avsiktligt och respektlöst, ska match penalty utdömas. 5+game misconduct har tagits bort. Tanken med detta är att alla vet om att en tackling i huvudet innebär en skaderisk. Att således avsiktligt eller med likgiltighetsuppsåt tackla någon i huvudet ska anses vara ett försök att skada och således ska match penalty utdömas och spelaren ska anmälas till disciplinnämnden.

Regel 52 – Slewfooting

Slewfooting ska anses vara en förseelse som utförs i syfte att skada och enda möjliga straff ska vara match penalty. Om en slewfootingliknande förseelse sker, som domaren inte bedömer är ett försök att skada, ska istället trippingregeln tillämpas.

Regel 60 – Highsticking

Större straffet tas bort. Highsticking ska bestraffas med mindre straffet och dubbla mindre straffet om skada uppstår. Begreppet oavsiktlig skada är borttaget. Istället ska en spelare som avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar någon med hög klubba ådömas match penalty.

När 2+2 utdöms för High stick får (men måste inte) domaren kontrollera på video om beslutet var korrekt. Denna utvisning kan annulleras i sin helhet om den visar sig vara helt fel på video.

Regel 63 – Delay of game

En målvakt får inte längre blockera pucken utanför målområdet (förutom om målvakten är pressad eller om det sker i samband med en räddning av ett skott). Mindre straffet ska ådömas felande målvakt.

En målvakt får inte blockera pucken om inte en anfallare pressar även om det är i målområdet. Domaren ska vänta i tre sekunder och sedan utvisa målvakten mindre straffet.

Om en målvakt väljer att blockera en puck som har skjutits in i zonen från den andra planhalvan ska målvaktens lag inte tillåtas bytas spelare innan spelet har återstartat.

Om försvarande lag oavsiktligt flyttar på sin egen målbur så att spelet stoppas ska laget inte tillåtas byta spelare.

Regel 76 – Nedsläpp

Vid följande tillfällen får icke felande lag välja vilken sidan i anfallszonen som pucken ska släppas på (efter icing, efter spelstopp pga målvakt vid inspel från bortre planhalvan, efter spelstopp pga att försvarande lag har flyttat på målburen oavsiktligt samt efter utvisning).

Om anfallande lag har för få spelare på isen så kommer pucken att släppas i alla fall.

Om något av lagen har spelare på fel sida av nedsläppspunkten kommer laget att varnas och nästa gång i samma match ska laget ådömas lagstraff.

Femsekundersregeln kommer inte att tillämpas under de sista två minuterna av matchen

Regel 82 – Spelarbyten

Hemmalaget kommer få åtta sekunder på sig att byta spelare istället för fem sekunder.

Regel 83 – offside

Blålinjen ska betraktas som tredimensionell endast vid inspel in i ytterzonen.

Skott på mål ska inte automatiskt betraktas som avsiktlig offside.

Regel 86 – Start av match och perioder

Det är förbjudet att beträda isen när en period är slut. Alla spelare ska gå direkt till sina omklädningsrum. Om lagen måste beträda isen för att kunna komma till sitt omklädningsrum, ska de säkerställa att det inte pågår en konfrontation. Därefter får hemmalaget beträda isen för att åka direkt till omklädningsrummet (ej för att åka omkring eller värma upp). Bortalaget ska vänta på domarens godkännande. Lagstraff ska utdömas om någon bryter mot denna regel.

Övriga regeländringar

Regel 5 – Lagen

Det blir tillåtet för lagen att placera sin tredje extra reservmålvakt i spelarbåset redan när den första målvakten skadas eller utgår. Tidigare var man tvungen att vänta tills båda de ordinarie målvakterna hade skadat sig eller utgått.

Regel 7 – Start-lineup

Lagen ska markera sin startande femma på laguppställningen. Ett lag som startar med fel spelare kan ådömas utvisning om motståndarna påtalar detta för domaren innan andra nedsläpp i matchen.

Regel 12 – Illegal equipment

En spelare som spelar med felaktig utrustning ska ådömas mindre straffet istället för misconduct penalty. Spelaren ska dock först varnas. Tidigare var det laget som varnades och varningen gällde då alla spelare i samma lag. Nytt är också att om spelaren för tredje gången i matchen spelar med felaktig utrustning så ska misconduct penalty utdömas och om det är för fjärde gången i samma match ska spelaren ådömas game misconduct.

Regel 23 – Game misconduct

Ackumulerade game misconduct delas in i olika kategorier i syfte att en spelare ska stängas av automatiskt först vid återfall inom samma kategori förseelse.

Regel 32 – Linjedomare

Linjedomarna tillåts nu stoppa spelet för mål och för high stick om det uppstår skada. I båda fallen ska detta endast ske om huvuddomarna har missat målet respektive den höga klubban.

Regel 41 – Boarding

Boarding ska bestraffas med mindre straffet eller större straffet utifrån domarens omdöme. Om större straffet utdöms och om domaren anser att det föreligger skaderisk ska även game misconduct utdömas.

Regel 42 – Charging

Charging ska bestraffas med mindre straffet eller större straffet utifrån domarens omdöme. Om större straffet utdöms och om domaren anser att det föreligger skaderisk ska även game misconduct utdömas.

Regel 45 - Elbowing

Elbowing ska bestraffas med mindre straffet eller större straffet utifrån domarens omdöme. Om större straffet utdöms och om domaren anser att det föreligger skaderisk ska även game misconduct utdömas.

Regel 47 – Headbutting

Att försöka skalla någon (utan att träffa) ska ge 2+2. Att skalla någon ska ge större straffet + game misconduct. Att skalla någon i försök att skada ska ge match penalty.

Regel 51 – Roughing

2+2 tas bort. Roughing kan endast rendera i mindre straffet (eller match penalty för en målvakt som slår med sin klubbhandske i syfte att skada). Om domaren bedömer att incidenten är mer än roughing ska istället fightingregeln tillämpas.

Regel 56 – Interference och late hit

Interference och late hit ska bestraffas med mindre straffet eller större straffet utifrån domarens omdöme. Om större straffet utdöms och om domaren anser att det föreligger skaderisk ska även game misconduct utdömas.

Regel 57 – Tripping

Tripping ska bestraffas med mindre straffet eller större straffet utifrån domarens omdöme. Om större straffet utdöms och om domaren anser att det föreligger skaderisk ska även game misconduct utdömas.

Regel 58 – Buttending

Försök till buttending ska nu bestraffas med 2+2 istället för 2+2+10.

Regel 62 – Spearing

Försök till spearing ska nu bestraffas med 2+2 istället för 2+2+10.

Regel 67 – Handling the puck

En spelare som täcker pucken med handen ska utvisas direkt utan varning. Detta gäller även om en spelare försöker vinna ett nedsläpp genom att spela pucken med handen.

Regel 70 – Leaving the bench

Denna regel har blivit striktare i sin tillämpning med strängare bestraffning. Alla spelare som lämnar ett bås under ett slagsmål för att blanda sig i detta ska anmälas till disciplinnämnden.

Regel 85 – Puck ur spel

Om pucken träffar den böjda delen av skyddsglaset (turn-buckle) ska spelet stoppas.


Kontaktperson SHL: domarchef Tomas Thorsbrink, 076-826 66 15

För att läsa spelregler för elitishockey i sin helhet, klicka här.