Beslut från disciplinnämnden - Adam Ollas Mattsson

8 mars 2020 10:29
Disciplinärende

Malmöspelaren Adam Ollas Mattsson fälls för checking from behind i gårdagens match mellan Malmö och Växjö. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2019/2020.


Då det återstår 1.45 av period två åker Växjös Brendan Shinnimin och Malmös Adam Ollas Mattsson mot långsargen. Ollas Mattsson släpper fram Shinnimin. Ollas Mattsson sätter först klubban i ryggslutet på Shinnimin och trycker nedåt för att sedan trycka till Shinnimin i ryggen. Shinnimin faller handlöst in i sargen utan att kunna försvara sig och blir skadad. Då tacklingen med klubban sker i ryggen på Shinnimin som kastas in i sargen på ett våldsamt sätt så är checking from behind en alternativ bestraffning.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Adam Ollas Mattsson för checking from behind.

Nyckelfaktorer

  • Det är fråga om en tackling bakifrån nära sarg, som sker med klubban och som sätts in högt upp i ryggen på motspelaren
  • Stor skaderisk

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 8 mars 2020 t.o.m. 14 mars 2020. Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

Böter

Böter om 10 000 kr.