Beslut från disciplinnämnden

4 april 2017 13:30
Disciplinärende

Andreas Thuresson gjorde sig skyldig till en förseelse i gårdagens match mellan Malmö och HV71. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2016/2017, här följer beslutet.


Drygt halvvägs in i den andra perioden av gårdagens semifinalmöte mellan Malmö och HV71 kämpade Andreas Thuresson med Dylan Reese framför mål. Efter ett avslut blockerades pucken och i samband med det svingade Thuresson sin klubba med full kraft mot huvudet på motspelaren.

Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan i den mån att nämnden finner det utrett att Andreas Thuresson svingar sin klubba mot huvudet på motspelaren. Nämnden finner det dock på föreliggande videomaterial inte utrett att det är klubban som träffar huvudet, utan handen/handsken. Agerandet är vårdslöst. Händelsen är att bedöma som en huvudtackling, en bestämmelse som har företräde framför liknande förseelser såsom slashing. Förseelsen bör föranleda en avstängning.

Nyckelfaktorer:

  • Agerandet är respektlöst - klubbsving mot huvudet med full kraft
  • Stor risk för skada

Avstängning:

3 matcher

Böter:

25 000 kronor

Fotnot: Straffet är tidsbestämt från 4:e april till 9:e april.