Beslut från disciplinnämnden - Marek Daloga

20 december 2018 14:10
Disciplinärende

Moraspelaren Marek Daloga fälls för otillbörligt uppträdande mot funktionär i gårdagens match mellan Luleå och Mora. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


Med fyra minuter kvar av den andra perioden i gårdagens match mellan Luleå och Mora stod domaren Emil Wernström utanför Moras bås i höjd med blålinjen. Gästernas Marek Daloga spelade ner pucken i offensiv zon och blev i samma sekvens intryckt i sargen och mot Wernström av en Luleåspelare.

Luleåspelaren träffades i ansiktet av en klubba och spelarna skiljdes sedan åt varsitt håll. När domare Wernström skulle börja röra sig upp mot blålinjen för att inta position träffades han i bröstet av en knuff från Daloga, något som tvingade Wernström att greppa tag i sargen för att inte falla.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Marek Daloga för otillbörligt uppträdande mot funktionär.

Disciplinnämndens bedömning

Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Marek Daloga gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande mot funktionär. All medveten fysisk kontakt med domare är helt oacceptabelt och är något nämnden ser allvarligt på och som tveklöst bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Avstängning

Från 2018-12-20 till 2018-12-30, vilket bedöms motsvara 4 matcher

Böter

34 650 kronor