Beslut från disciplinnämnden, Kristofer Berglund

27 december 2018 12:20
Disciplinärende

HV71-spelaren Kristofer Berglund fälls för crosschecking i gårdagens match mellan Djurgården och HV71. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


Efter en bentackling av Daniel Brodin i Djurgården så kom Kristofer Berglund in som tredje man och crosscheckade Brodin i ryggen så att han ramlar in i målburen. Liggandes så får Brodin ännu en crosschecking av Berglund.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Kristofer Berglund för crosschecking.

Nyckelfaktorer

  • Tacklingen är respektlös
  • Den tacklade spelaren faller handlöst mot målburen och slår huvudet i stolpen
  • Stor skaderisk

Avstängning

  • 2 matcher

Böter

  • 17 188 kronor