Svenska Hockeyligan enade i NHL-frågan

23 augusti 2012 16:00

Styrelsen för Svenska Hockeyligan har utifrån den rådande NHL-situationen enhälligt beslutat att inte frångå gällande överenskommelse om att en kontrakterad spelare ska stanna hela säsongen. Detta innebär att korttidskontrakt under en eventuell NHL-konflikt inte är aktuellt.


Kollektivavtalet i NHL går ut den 15 september och som förhandlingarna mellan ligan och spelarfacket ser ut i dagsläget är risken stor att parterna inte kommer överens om ett nytt avtal innan det gamla löper ut. Det scenariot skedde säsongen 2004/2005 då hela NHL-säsongen ställdes in vilket innebar att lagen i Elitserien fylldes av spelare från andra sidan Atlanten.

Styrelsen för Svenska Hockeyligan har med anledning av den rådande NHL-situationen enhälligt fattat beslutet att den sedan tidigare gällande överenskommelsen, om att en spelare som kontrakteras för spel i Elitserien förbinder sig att fullfölja en hel säsong, även gäller för NHL-spelare vid en eventuell lockout.

- Självklart vill vi ha de bästa spelarna i Elitserien men vi måste samtidig beakta det sportsliga och ekonomiska perspektivet. Det är också viktigt att vi fortsätter att utveckla våra yngre och lovande spelare säger Jörgen Lindgren, VD på Svenska Hockeyligan och avslutar:

- Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen av en eventuell NHL-konflikt noggrant och om förut- sättningarna ändras kommer vi ta upp frågan för diskussion igen.