SHL:s styrelse kommenterar den så kallade "fallskärmen"

8 maj 2014 18:35


För att skapa en tryggare omställning för klubbar som berörs av upp- och/eller nedflyttning ur SHL har SHL:s styrelse, tillika ägare, tidigare fattat ett enhälligt beslut om fördelningen av berörda klubbars ersättning från SHL AB.

Beslutet innebär att den klubb som spelat i SHL, och som flyttas ned till HockeyAllsvenskan, erhåller 25 %, dock max 6 m.kr, av den totala ekonomiska ersättningen från SHL och den klubb som går upp i SHL erhåller 75 %. Fördelningen gäller första säsongen.

En degradering i systemet från SHL till HockeyAllsvenskan innebär inte bara allvarliga konsekvenser för den sportsliga organisationen. Många av SHL-klubbarna är idag medelstora företag, med ansvar för ett betydande antal anställda, som är helt beroende av klubbens verksamhet. Leksands IF, Djurgården Hockey och Timrå IK är bara några av de tidigare fall där den ekonomiska omställningen fått nästintill ödesdigra konsekvenser för föreningen och dess verksamhet. Något som också lett till konsekvenser lokalt på orten och i regionen. De ekonomiska konsekvenserna får direkt påverkan på den sportsliga verksamhet som bedrivs inom föreningarna.

Frågan om att finna en lösning som skapar en viss trygghet för berörda klubbar vid nedflyttning från högsta ligan har diskuterats under flera år och har även drivits av tidigare ägare, som till exempel Timrå IK och Djurgården Hockey.

Beslutet är fattat efter att ha analyserat och utvärderat konsekvenserna för klubbar som gått igenom dessa förändringar. Den ekonomiska ersättningen är till för att klara omställningen. Syftet med beslutet är att skapa ett långsiktigt och hållbart ansvarstagande för klubbarnas organisation och ekonomi. Styrelsen har övervägt olika modeller för hur den ekonomiska omfördelningen ska göras. Mot bakgrund bl.a. i vad intjäningen i SHL avser och den eftersläpning av intäkter som finns, samt att klubbar som kommer upp i SHL har kostnader utifrån en verksamhet i HockeyAllsvenskan, har en omfördelningsmodell enligt det beslut som fattats bedömts som mest rättvist ur flera aspekter.

Kraven på de klubbar som spelar i SHL kommer att öka i enlighet med de kriterier som måste uppfyllas för att erhålla elitlicens. För SHL är detta ett sätt att ta ansvar för att det finns ekonomiska förutsättningar för en fortsatt hög nivå på den sportsliga verksamheten i landets elitföreningar.