• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 19 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep

Beslut från disciplinnämnden - Joel Lundqvist

28 mars 2019 13:20
Disciplinärende

Frölundaspelaren Joel Lundqvist frias från huvudtackling i gårdagens match mellan Frölunda och Malmö. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


Tre minuter in i den tredje perioden i gårdagens möte mellan Frölunda och Malmö spelades en puck upp bakifrån gästernas mål. Malmöspelaren Jens Olsson och Frölundaspelaren Joel Lundqvist åkte mot pucken, som gick förbi de båda spelarna. Lundqvist sökte en tackling på Olsson, som bromsade in för att undvika att bli tacklad.

Lundqvist förflyttade sig då åt höger för att tackla Olsson, en tackling som endast träffade över hakan på Malmöspelaren. Tacklingen hade kunnat undvikas om Lundqvist istället åkt efter pucken.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har friat Joel Lundqvist från huvudtackling.

Disciplinnämndens bedömning

Vid en granskning av filmsekvensen finner nämnden att tacklingen i och för sig träffade huvudet på Malmöspelaren. Det finns dock inget som tyder på att det var en avsiktlig huvudtackling. Visserligen kan även oavsiktliga huvudtacklingar bestraffas enligt gällande regelverk och praxis. Vid en sådan situation ska det vägas in om den tacklade spelarens förfarit vårdat och aktsamt utifrån de grundläggande förutsättningarna för en tillåten kroppskontakt.

Vid denna bedömning konstaterar Disciplinnämnden inledningsvis att det med hänsyn till spelsituationen var motiverat att utdela en tackling mot Malmöspelaren och att det inte bör ligga Joel Lundqvist till last att han valde att tackla och inte gå på puck. Disciplinnämnden anser alltså att Joel Lundqvist inte agerat obehärskat eller vårdslöst när han valde att tackla Malmöspelaren. Disciplinnämnden konstaterar vidare att tacklingen utdelades på ett korrekt sätt utan uppåtgående rörelse eller höga armar. Att tacklingen ändå träffade huvudet på Malmöspelaren berodde istället på att denne kort innan träffen ändrade sin kroppsposition.

Disciplinnämnden finner med hänsyn till vad som ovan redovisats att Joel Lundqvist inte på ett vårdslöst, obehärskat eller våldsamt sätt brutit mot regel 44 avseende checking to the head. Anmälan lämnas därför utan bifall.