Minskning av hjärnskakningsfall och långtidsfrånvaro

28 oktober 2020 12:00

Spelarnas säkerhet är en prioriterad fråga för SHL som arbetar med en rad förebyggande åtgärder. Fjolårets grundserie visade på en minskning med 10% gällande antal fall av hjärnskakningar, och införandet av PolarCap® System har även inneburit att långtidsfrånvaron till följd av hjärnskakningar minskat drastiskt.


När fjolårets grundserie sammanfattades konstaterades det att antal hjärnskakningsfall minskat med 10% från grundserien 2018/2019.

– Att arbeta med och mot problemen med huvudskador är för SHL en viktig fråga, där en rad åtgärder vidtagits. Att vi då ser tydliga resultat som en minskning med 10 procent gällande antalet fall under förra årets grundserie jämfört med året innan är glädjande och bekräftar vårt förebyggande arbete, kommenterar SHL:s sportchef & vice VD Johan Hemlin.

Svensk ishockey arbetar tillsammans i frågor rörande spelarnas säkerhet, bland annat genom projekt nollvision. Det är en satsning initierad av Svenska Ishockeyförbundet för att arbeta förebyggande med hjärnskakningsfrågan inom svensk ishockey tillsammans med SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan och SICO. Projektledare är Morgan Johansson, som även är huvuddomare i SHL, och även han stämmer in i konstaterade minskningen och menar på att det även är en förändring i attityd och beteende av spelarna som ligger bakom de positiva resultaten;

– Vi ser en förändring i attityden bland spelarna vilket bland annat reflekteras i att anmälningar för de grövre straffen minskar till disciplinnämnden. Det är väldigt positivt men vi behöver fortsätta arbeta med attityden och beteenden bland spelarna för vi är inte i mål ännu.

Utöver att antalet fall av hjärnskakningar minskat, har även långtidsfrånvaron bland drabbade spelare minskat. Inför förra säsongen utökades samarbetet mellan SHL och PolarCool AB som en del av det aktiva arbetet med att förbättra spelarnas säkerhet. Då infördes som standard två PolarCap® System på samtliga matcher. Syftet var att etablera en standardiserad akut behandlingsmetod för att reducera skadorna vid hjärnskakningar, en metod som visat sig ge bra resultat. Den vetenskapliga hypotesen som PolarCap® System är baserad på utgår från det faktum att aktiva ishockeyspelare har förhöjd kropps- och därmed hjärntemperatur. Genom att i direkt anslutning till en hjärnskakning snabbt sänka hjärntemperaturen till normaltemperatur kan symptomen minskas liksom återhämtningstiden. Detta görs med hjälp av en bärbar kylenhet som kontrollerat kyler huvud och hals, som i två exemplar funnits tillgängliga på samtliga SHL-matcher under den pågående samt den förra säsongen.

Statistiken visar en betydande minskning av andelen med lång frånvaro bland de som erhållit kylbehandling jämfört med de som inte erhållit det. Under 2019/2020 hade endast sex procent av de behandlade spelarna en frånvaro på mer än tre veckor eller mer. Motsvarande snitt under de fyra senaste säsongerna bland spelare som inte behandlats var 28 procent. En reduktion med nästan 80 procent.

– Det är väldigt positivt att vi kan konstatera att införandet av PolarCap® System inneburit lägre andel långtidsfrånvaro bland spelare som kylbehandlats i närtid efter hjärnskakning, med detta har vi ytterligare ett verktyg att använda.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar resultaten:

– Det känns mycket glädjande att samarbetet med SHL inneburit en positiv effekt för spelarna och klubbarna. Med den robusta evidens som nu erhållits ser vi fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med SHL och svensk hockey i arbetet med att göra sporten säkrare både för nu aktiva och för kommande generation. Det är ju främst för den enskilde spelaren idag och inte minst i framtiden som vi vill göra skillnad. Att minskad frånvaro innebär ekonomiska besparingar gör användandet av PolarCap gynnsamt även ur den aspekten.