Beslut från disciplinnämnden, Mats Rosseli-Olsen

27 december 2018 12:20
Disciplinärende

Frölundaspelaren Mats Rosseli-Olsen fälls för huvudtackling i gårdagens match mellan Frölunda och Luleå. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2018/2019.


Mattias Guter i Luleå slår iväg pucken från sarghörnet. Mats Rosseli-Olsen kommer in med hög fart och tacklar Guter mot huvudet med armarna högt. Guter blev skadad och återkom inte till spel.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Mats Rosseli-Olsen för huvudtackling.

Nyckelfaktorer

  • En tackling i uppåtgående rörelse med höga armar.
  • Hög fart
  • Stor skaderisk

Avstängning

  • 3 matcher

Böter

  • 20 000 kronor