Beslut från disciplinnämnden

30 januari 2018 13:46
Disciplinärende

Malmös spelare Jens Olsson anmäldes till disciplinnämnden efter att ha fått matchstraff i söndagens match mellan Mora och Malmö. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2017/2018.


I samband med tredje periodens Powerbreak (50.49) stod Malmös spelare Jens Olsson på isen vid sitt avbytarbås. De personer som har sitt uppdrag i att rensa isen från snö påbörjade sitt arbete och i samband med detta tryckte en av personerna med isskrapan mot Jens Olssons skridsko varpå Olsson tappade balansen och föll bakåt. Jens Olsson sökte då upp berörd person och tog tag i dennes överkropp. Olsson tilldelades Match penalty enligt regel 140, Interaktion med åskådare.

Den anmälande domaren har härutöver väckt frågan om isarbetaren bör ses som en funktionär eller en åskådare och hur detta i så fall påverkar bedömningen av förseelsen.

Disciplinnämndens bedömning

Uppgifterna i anmälan och Jens Olssons yttrande överensstämmer. De vinner dessutom stöd av filmsekvensen. Händelseförloppet är alltså utrett.

Disciplinnämnden anser att isskraparen bör bedömas som en funktionär och inte som en åskådare då isskraparen fullgjorde en officiell uppgift som bidrog till att matchen kunde genomföras. Förseelsen är alltså att hänföra till regel 116 i den officiella regelboken – abuse of officials.

Att fysiskt ta tag i en funktionär på det sätt som Jens Olsson gjorde är olämpligt och otillbörligt och faller under vad som följer av Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 punkten, vilket är det regelverk på vilken bestraffningsrätten vilar. När det gäller hur förseelsen bör bedömas under regel 116 är nämndens utgångspunkt att andra funktionärer bör, på samma sätt som domare, vara fredade från fysiskt kontakt från spelares sida. Disciplinnämnden anser därför att förseelsen bör falla under regel 116 V. p. 3 och att en korrekt påföljd alltså är match penalty.

Disciplinnämnden konstaterar att isskraparen uppträdde provocerande mot Jens Olsson. En professionell ishockeyspelare bör dock även under sådana förhållanden kunna avhålla sig från att fysiskt ta tag i funktionären. Provokationen vägs dock in på sådant sätt att den avstängning om en match som automatiskt följer av domarens beslut på isen att tilldela Jens Olsson ett match penalty får anses tillräcklig. Någon ytterligare bestraffning utdöms därför inte av nämnden.