• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 19 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep

SHL:s vision: en av världens två bästa hockeyligor sportsligt och upplevelsemässigt

20 november 2017 10:00
Pressmeddelande


Från och med säsongen 2018/2019 kommer SHL bland annat genom det nya avtalet med C More få en väsentligt större intäkt. Detta ger en enorm möjlighet att långsiktigt stärka och mer fokuserat utveckla svensk ishockey, klubbarna och ligan.

Klubbarna har därför gett SHL i uppdrag att ta fram en strategi kopplat till de ökade intäkterna till SHL samt de kommande kraven för att uppnå elitlicens. Alla fjorton SHL-klubbar har varit delaktiga i arbetsprocessen och står enhetligt bakom strategin och beslutet.

Den nya visionen är att ”SHL ska vara en av världens två bästa hockeyligor både vad gäller sportslig kvalitet och den totala upplevelsen”.

SHL:s uppdrag är att:

  • Agera som en gemensam kraft för de 14 ägarklubbarna i sportsliga, kommersiella, mediala och säkerhetsrelaterade frågor.
  • Utveckla SHL sportmässigt för att säkerställa kontinuerligt förbättrad kvalitet.
  • Utveckla publikens upplevelse innan, under och efter evenemang.
  • Samordna och administrera högsta ligan i svensk ishockey.
  • Stötta SHL-klubbar i regionsutveckling för att säkra kompentens och kvalitet, samt för att öka intresset för svensk ishockey.

De ökade finansiella resurserna möjliggör för SHL att fortsätta investera för att möta morgondagens krav och utmaningar - att bygga starkare klubbar och liga, öka intresset för svensk ishockey, utveckla sportslig kvalitet, och förbättra publikupplevelsen. I det ligger också att ha kontroll över kostnader och leverans totalt sett samt klara de nya licenskraven på eget kapital och likviditet.

En del av den nya strategins aktiviteter kommer att vara kopplade till den ekonomiska utbetalningen av centrala medel från SHL. Det är för att säkra att alla klubbar levererar på de strategiska satsningarna för att ta SHL till nästa nivå. Det kan vara allt från att förbättra samarbete med partners till att utveckla varje klubbs ungdomsverksamhet. Detta gäller 10-15 procent av den totala utbetalningen per år från SHL till klubbarna.

En pilot kommer att genomföras under säsongen 2017/2018 för att testa utvecklingsmodellen och modellen beräknas gå i skarpt läge säsongen 2018/2019.

– När SHL tar nästa utvecklingssteg är det glädjande med den uppslutning vi har från alla fjorton klubbar. Vår grund är att alla klubbar ges lika förutsättningar med sin del av SHL:s ekonomiska modell. Det är en styrka att landsort och storstad samverkar och SHL bidrar därmed till utveckling av elithockeyn i hela landet, säger SHL:s ordförande Anders Källström.