Hemlin - så arbetar SHL mot huvudtacklingar

24 mars 2018 15:40
Intervju

Under starten på SM-slutspelet har SHL sett en markant ökning över antalet anmälda huvudtacklingar. I en intervju bemöter ligans sportchef Johan Hemlin utvecklingen och förklarar hur problemen ska motverkas.


När SHL summerade ligaspelet 2017/2018 låg antalet anmälda huvudtacklingar på en nivå med en anmälan per 30 matcher. Den siffran har under det pågående SM-slutspelet klart ökat. Halvvägs genom kvartsfinalserierna är antalet anmälda huvudtacklingar uppe i fyra stycken fördelat på 17 spelade matcher.

– Det kommer till följd av att intensiteten ökar i SM-slutspelet. Matcherna gäller mer och spelarna ligger närmare den där kritiska punkten där de kan gå över gränsen. Det speglas också med att antalet anmälningar ökat. Det händer mer i matcherna, vilket leder till det att anmäls mer, förklarar SHL:s sportchef Johan Hemlin som betonar allvaret i situationen.

– SHL är inte nöjda med att antalet anmälningar ökar. Vi följer utvecklingen och arbetar med frågorna, både ur kort och lång sikt.

Vad exakt kan SHL göra för att här och nu hantera den här utvecklingen?

– Vi för en ständig dialog med klubbarna, sedan fortlöper det disciplin- och bestraffningssystem som vi har i samma omfattning. Systemet fungerar på exakt samma vis som under ligaspelet. Situationerna granskas utifrån bedömningskriterier och allting går via domarchef, situationsrum, domarteam och referenspersoner.

Utbildning och utrustning står i långsiktigt fokus

Arbetet för att motverka huvudtacklingar och minska skaderisken är ständigt pågående, så även under brinnande SM-slutspel. Samtidigt utgår SHL även från ett längre perspektiv där fokus riktas mot framtiden.

– På lång sikt handlar det återigen om att arbeta vidare med de här frågorna och flytta ner dem i åldrarna. Vi vill ha in utbildning om huvudtacklingar på hockeygymnasiet. Hur en bra tackling genomförs, vilka risker som finns och hur skador ska undvikas, berättar Johan Hemlin och fortsätter;

– Vi följer även utvecklingen kring skydd och material. Då talar vi om sarg, plexiglas och spelarnas personliga utrustning.

Vad tänker SHL om huvudtacklingar och på vem det yttersta ansvaret landar?

– När allt kokas ner landar det på spelarnas individuella bedömning och beslut på isen. Det gäller oavsett hur bestraffningssystemet ser ut, för när det väl sätts in är skadan redan skedd.

SHL:s sportchef poängterar att det är många aktörer som är delaktiga i arbetet runt spelarnas säkerhet. Det handlar om spelarna själva, ledare, domare, läkare och spelarfack. I maj kommer en läkarträff att hållas och det är främst tre frågor som kommer att behandlas:

  • Fördelningen av sändare/mottagare. Vilka de kritiska punkterna är för den som utdelar en tackling, kontra för den som tar emot en tackling.
  • Regelmässigt korrekta tacklingar som leder till skada och hur dessa ska sorteras ut från skador orsakade av regelvidrigheter.
  • När spelare återgår till match efter en skada och hur rehabilitering sett ut. SHL-klubbarna utför redan i dagsläget ett mycket noggrant uppföljningsarbete kring skador för att förhindra bakslag och men.