• Huvudsponsorer

Lördag Lör 12 Januari Jan
Torsdag Tor 17 Januari Jan
Fredag Fre 18 Januari Jan
Lördag Lör 19 Januari Jan
Idag 22 Januari Jan
Onsdag Ons 23 Januari Jan
Torsdag Tor 24 Januari Jan
Lördag Lör 26 Januari Jan

Så hanteras disciplinärenden

Händelse

Domaren utdömer ett matchstraff till aktuell spelare. Det finns två typer av matchstraff.

- Game penalty, spelaren spelar inte mer den aktuella matchen och eventuellt blir han anmäld till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. 

- Match penalty, spelaren spelar inte mer den aktuella matchen och blir per automatik anmäld till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. 

Det finns även möjlighet för SHL:s situationsrum att fånga upp händelser via videosekvenser. Samråd sker då mellan aktuellt domarteam, domarchef och situationsrum. Därefter tas beslut om händelsen ska anmälas eller ej.

Anmälan

När beslut tagits om att en spelare ska anmälas skickas anmälan till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. 

Klockan 8:00 dagen efter händelsen presenterar SHL.se aktuella anmälningsärenden.

Beslut

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd tar beslut samma dag som anmälan presenterades, alltså dagen efter själva händelsen. Domslutet med tillhörande nyckelfaktorer presenteras på SHL.se med video på händelsen så fort det tillkännagetts. Domen finns en stund efter det i sin helhet på SHL.se i PDF-format.