• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 20 Februari Feb
Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Tisdag Tis 3 Mars Mar

Så hanteras disciplinärenden

Händelse

Domaren utdömer ett matchstraff till aktuell spelare. Det finns två typer av matchstraff.

- Game penalty, spelaren spelar inte mer den aktuella matchen och eventuellt blir han anmäld till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. 

- Match penalty, spelaren spelar inte mer den aktuella matchen och blir per automatik anmäld till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. 

Det finns även möjlighet för SHL:s situationsrum att fånga upp händelser via videosekvenser. Samråd sker då mellan aktuellt domarteam, domarchef och situationsrum. Därefter tas beslut om händelsen ska anmälas eller ej.

Anmälan

När beslut tagits om att en spelare ska anmälas skickas anmälan till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. 

Klockan 8:00 dagen efter händelsen presenterar SHL.se aktuella anmälningsärenden.

Beslut

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd tar beslut samma dag som anmälan presenterades, alltså dagen efter själva händelsen. Domslutet med tillhörande nyckelfaktorer presenteras på SHL.se med video på händelsen så fort det tillkännagetts. Domen finns en stund efter det i sin helhet på SHL.se i PDF-format.