SEB stöttar hållbart entreprenörskap – på och utanför isen

SEB är stolt supporter till SHL och har ett långsiktigt engagemang genom initiativet The Next som bygger på hållbart entreprenörskap. I initiativet ryms en rad olika aktiviteter, totalt finns tre fokusområden – miljö, mångfald & inkludering samt jämställdhet.

Tillsammans med föreningen Mentor erbjuder SEB alla ungdomslag utbildningen Mentor Inclusion som handlar om inkludering och mångfald. Syftet är att stärka ungdomars självförtroende och hjälpa dem att fatta bättre beslut i livet.

De hjälper också unga hockeyspelare i början av karriären med råd kring privatekonomi. Detta för att lägga en god grund inför framtiden och ge dem de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Under året har SEB har även analyserat pensionsplaceringarna hos SHL och deras klubbar för att se vilken positiv och negativ effekt investeringarna har utifrån de 17 globala målen. Därefter har de kommit med råd kring hur spelarna kan placera sina pengar på ett mer hållbart sätt. Genom ökad insikt, aktiva val och genomtänkta placeringar kan hockeyn på sikt vara med och bidra till en mer hållbar värld.

Mentor inclusion, powered by SEB

Att tidigt lära sig om mångfald, inkludering, normer och fördomar är viktigt. Det lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle där olika erfarenheter och kompetenser får komma till användning och driva utvecklingen framåt. Genom att ge alla människor samma möjligheter och bemöta varandra med respekt kan vi tillsammans skapa en bättre värld, både idag och i framtiden. Därför samarbetar SHL och SEB kring Mentor inclusion som ämnar att utbilda kring just mångfald, inkludering, normer och fördomar. Här kan ni ta del av "Mentor Inclusion - powered by SEB"

Det vet SEB, en digital utbildning i privatekonomins grunder

Mångfald, inkludering och jämställdhet. De orden ligger till grund för SEBs nya satsning “Det vet SEB”, som ska hjälpa unga förstå privatekonomi. Här kan ni ta del av "Det vet SEB - en satsning för ungas ekonomi".