• Huvudsponsorer

Onsdag Ons 10 April Apr
Torsdag Tor 11 April Apr
Fredag Fre 12 April Apr
Lördag Lör 13 April Apr
Söndag Sön 14 April Apr
Måndag Mån 15 April Apr
Tisdag Tis 16 April Apr
Torsdag Tor 18 April Apr
Söndag Sön 21 April Apr
Tisdag Tis 23 April Apr
Torsdag Tor 25 April Apr
Lördag Lör 27 April Apr
Tisdag Tis 30 April Apr
Torsdag Tor 2 Maj Maj
Lördag Lör 14 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep

Situationsrummet

Situationsrummets främsta uppgifter är att granska mål och målsituationer samt fånga upp händelser som faller inom ramen för spelarnas säkerhet.

Beroende på antalet matcher den aktuella speldagen är situationsrummet alltid bemannat med två till fyra personer, där fokus ligger på: 1) Spelarnas säkerhet och 2) Spelets regler. 

Videomåldomare

Genom en mängd kameravinklar och utbildade domarögon granskas målsituationer. Situationsrummet står i direkt kontakt med speakerbåset i samtliga arenor och kan i särskilda fall konversera med domarna i samband med en avblåsning efter en svårbedömd målsituation. Situationsrummet är en upplysande funktion som förser domaren med information; domaren beslutar om godkänt mål eller ej godkänt mål.

Gällande regeln spelare i målgården tar situationsrummet inte kontakt med domaren. Men domaren får ringa situationsrummet om så önskas. Domaren dömer och har således det sista ordet.

Spelarnas säkerhet

Spelarnas säkerhet är viktig och högt prioriterad i SHL eftersom det handlar om spelarnas arbetsmiljö på sin arbetsplats. 

För att identifiera situationer som kan äventyra spelarnas säkerhet används SHL:s situationsrum. Situationsrummet har tillgång till videomaterial från de tv-kameror som används i samband med sändning av matcherna, vilket gör att situationerna kan granskas från flera olika vinklar.

Om en situation uppstår som äventyrar spelarnas säkerhet kan situationsrummet anmäla detta till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Beslut om en situation ska anmälas eller ej fattas av SHL:s situationsrum. Regelverk, kamerabilder samt domarnas uppfattning ger situationsrummet ett bra beslutsunderlag om situationen skall anmälas eller inte.

För frågor och funderingar gällande beslut kan du maila Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd. 

[email protected]