Beslut från disciplinnämnden - Alexander Holtz

6 oktober 2019 09:50
Disciplinärende

Djurgårdsspelaren Alexander Holtz fälls för tacklingen i gårdagens match mellan Luleå och Djurgården. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen 2019/2020.


Med 14.10 kvar av sista perioden och spel i Djurgårdens försvarszon åker Djurgårdens spelare nr 88 Alexander Holtz och jagar pucken. En Luleåspelare spelar pucken tillbaka till Luleåspelaren nr 50 Daniel Sondell vid blålinjen. Sondell skjuter ner pucken mot målet. Holtz kommer då och tacklar Sondell med en uppåtgående tackling som med vänster axel träffar Sondell i huvudet.

Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Alexander Holtz för tacklingen.

Nyckelfaktorer

  • Tacklingen sker i en uppåtgående rörelse.
  • Tacklingen träffar huvudet.
  • Tacklingen medför mycket hög skaderisk.

Avstängning

Avstängning från och med den 6 oktober till och med den 12 oktober, vilket bedöms motsvara tre matcher.

Böter

2 716 kr