BESLUT FRÅN SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND - LUKAS VEJDEMO
Publicerad: 2023-09-17
#DISCIPLINÄRENDE
Leksands spelare Lukas Vejdemo fälls för illegal check to the head i gårdagens match mellan Frölunda och Leksand av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller disciplinärenden säsongen

När det återstår 10.04 av period 1 så sker det en tackling mot huvudet. Pucken spelas ner mot kortsargen och Frölundaspelaren nr 6 Filip Hasa åker ner mot pucken. Leksandsspelaren nr 22 Lukas Vejdemo kommer från mitten av banan med fart och sätter upp armen i nacken på Hasa och driver in huvudet i plexglaset med kraft. Alternativ bestraffning är Boarding.

Avstängning

​Avstängning fr.o.m. 17 september 2023 t.o.m. 28 september 2023. Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

Böter

Böter om 12 677 kr. 

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden anser det utrett att Lukas Vejdemo gjort sig skyldig till Illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Lukas Vejdemo har under föregående säsong, i april 2023 (se ärende nr D-SIF-016769), ålagts disciplinär påföljd för Spearing. Eftersom det nu inte rör sig om en liknande förseelse saknas det skäl att beakta detta i skärpande riktning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. 

Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

- Den tacklande spelaren ser ryggen på motspelaren under hela sekvensen och är den som initierar kontakten.

- Tacklingen är vårdslös

- Stor skaderisk

Hela beslutet hittar du här.

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners