BESLUT FRÅN SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND - ELIAS STENMAN
Publicerad: 2023-10-15
#DISCIPLINÄRENDE
Skellefteås spelare Elias Stenman fälls för Kneeing i gårdagens match mellan Skellefteå och Linköping av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

När det återstår 3.57 av andra perioden så knätacklar Skellefteåspelaren nr 18 Elias Stenman Linköpingsspelaren nr 28 John Nyberg. Pucken chippas ut från Skellefteås försvarszon och tas emot av Nyberg i mittzon. Nyberg går åt höger när Stenman kommer med hög fart och sträcker ut sitt vänstra ben, som träffar med kraft på Nybergs vänsterben.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 15 oktober 2023 t.o.m. den 19 oktober 2023. Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

Böter

4 688 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden finner det utrett att Elias Stenman gjort sig skyldig till Kneeing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

– Bentacklingen utdelas i hög fart

– Stor skaderisk

Hela beslutet

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners