Beslut från Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd - Johan Ivarsson
Publicerad: 2023-12-20
#DISCIPLINÄRENDE
Malmös spelare Johan Ivarsson fälls för Illegal check to the head i gårdagens match mellan Malmö och Timrå av svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Hanteringen av ärendet har skett enligt de rutiner som gäller för disciplinärenden under säsongen.

När det återstår 16.44 av första perioden så sker det en Checking to the head på Malmös offensiva blå av Malmöspelaren nr 17 Johan Ivarsson. Timråspelaren nr 27 Oliver Johansson får tag i pucken efter en nedsläpp i sin försvarszon. Johansson är uppvaktad bakifrån av en Malmöspelare och Ivarsson kliver då in och tacklar Johansson i huvudet med sin vänstra axel i en uppåtgående rörelse.

Avstängning

Avstängning fr.o.m. den 20 december 2023 t.o.m. den 30 december 2023. Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

Böter

11 250 kr.

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnds beslut

Nämnden anser det utrett att Johan Ivarsson gjort sig skyldig till Illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

• Tacklingen, som sker med en uppåtgående rörelse, träffar huvudet

• Skaderisk

Hela beslutet

Läs mer

Så här hanteras disciplinärenden.

Så jobbar SHL:s situationsrum.

SHL
SHL:s huvudpartners